Гьоте: нови интерпретации

автор: Николина Бурнева - ред.
заглавие: Гьоте: нови интерпретации
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-736-133-Х
Издател: ПИК
цена: 5 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента  Настоящият сборник предлага на любезното внимание на българската публика интерпретации относно рецепцията на Йохан Волфранг фон Гьоте