Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт

автор: Атанас Семов - съставителство и превод
заглавие: Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-07-2097-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Преводът се обляга на предишни опити, като се стреми да избегне допусканите пропуски и неточности и да допринесе за установяване на прецизна и общовалидна терминология, постигната благодарение и на компетентното експертно консултиране по отделни правни институти на гл. ас. Ружа Иванова, доц. д-р Юлия Захариева, проф. д-р Тодор Тодоров, доц. д-р Снежана Начева, д-р Маргарит Ганев, д-р Ингрид Шикова и д-р Иван Боев.