Мисионерската дейност на Руската православна църква днес

автор: Валентин Кожухаров
заглавие: Мисионерската дейност на Руската православна църква днес
Подзаглавие: Документи и анализи
година: 2008
ISBN: 978-965-543-028-2
Издател: Веста
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изследването описва изчерпателно всички аспекти на мисията, както и свързаните с нея въпроси за учението на РПЦ за правата, свободите и достойнството на човека. На основата на опита на Руската православна църква в мисионерската дейност и на специфичните български условия - както в духовен, така и в материален план - авторът представя виждане за пътя на възраждане на мисионерската дейност на Българската православна църква.