Разкриващи се дълбини

автор: Семьон Франк, Никопай Арсениев, Ели Сярова, Димитър Цацов, още.
заглавие: Разкриващи се дълбини
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-9536-58-0
Издател: Парадигма
цена: 6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Преводът тук е направен по оригиналния текст. Поместено е и едно от последните писма на Франк от преписката му с Лудвиг Бинсвангер (отпечатано в сп. Логос, 1992/3), както и отзивът на Николай Арсениев "Разкриващите се дълбини" (чието заглавие е послужило за надслов и на настоящата книга) от сборника в памет на Франк, Мюнхен, 1954.