Увод в историческата география

автор: Веселин Бояджиев
заглавие: Увод в историческата география
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-267-0
Издател: Парадигма
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "За едно въведение смятам, че не е нужно да се изпълва цялата тематична и хронологична рамка. Обемът ще бъде допълнен, ще бъдат анализирани географските теории от по-ново време. Например тук не са дадени т.н. щондортни теории, без които съвременната икономическа география е немислима. Същото се отнася и за модела център:периферия, който и днес има широко географско разпространение. Не са включени и картографски изображения. „В историята“ е началото на всяка от най-известните днес географски науки, например политическата география или електоралната. За изпълнението на тези задачи е нужен по-голям
обем, който изисква друга разработка." Авторът