Популярната музика на Велико Търново

автор: Георги Ръцев
заглавие: Популярната музика на Велико Търново
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-400-272-5
Издател: Велико Търново
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата проследява популярната музика в град Велико Търново от Възраждането до наши дни, като започва от Петко Славейко и Стефан Стамболов в първа глава, преминава през баловете, вечеринките и градските увеселения през Средоосвобожденския период през 40-те години и достигна до музикалната история на града по времето на естрадните оркестри и джаз фестивалите  от най-ново време. Разгледа ни са и някои от важните музикални фамилии на Велико Търново в четвърта глава.