Драмата

автор: Гено Генов
заглавие: Драмата
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-524-330-9
Издател: УИ Св.св. Кирил и Методий
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Някои от включените в този сборник фрагменти ангажират читателя не само като четец на драми или зрител на театрални спектакли, но и като загрижен за своето самостойно морално и емоционално изграждане индивид. След романтизма е невъзможно да се разсъждава за драма и театър, без да се отчитат интимните въжделения, съкровените желания и неповторимо индивидуалните мисловни нагласа на личността.