Приспособяване на свободата

автор: Диана Мишкова
заглавие: Приспособяване на свободата
Подзаглавие: Модерност - легитимност в Сърбия и Румъния през XIX век
година: 2001
ISBN: 954-9536-41-6
Издател: Парадигма
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента амерението на автора е да се домогне до исторически изкристализиралите понятия за „традиция", „народ", „свобода", „демокрация", „парламентаризъм", „нация" - накратко, до съдържанието на модерния политически речник на Балканите. Онова, което се опитва да представи, е историческата канава, от която се формира първоначалната социална и политическа семантика на тези понятия, като си дава ясно сметка, че въпросната семантика има много по-дълга история и се запълва от голям брой „източници".