Педагогическа психология

автор: Йоана Янкулова
заглавие: Педагогическа психология
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-265-6
Издател: Парадигма
цена: 35 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящият учебник е предназначен за много широк кръг читатели – студенти, учители, социални работници, специалисти, работещи в сферата на образованието и помагащите професии, които професионално се грижат за развитието, възпитанието и обучението на децата и младите хора.  В учебника  специално внимание се отделя и на учениците със специални образователни потребности поради нарастващия им брой в българските класни стаи и поради необходимостта темата да се осветлява и проучва от по-широк кръг специалисти.