Официален правописен речник на българския език

автор: Българската академия на науките
заглавие: Официален правописен речник на българския език
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-012-701-9
Издател: Просвета
цена: 35 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Речникът има нормативен характер – правилата, формулирани в увода, и правописът на включените в словника думи са задължителни за писменото общуване. Уводните части на речника съдържат правилата на писмения език, представени максимално ясно, достъпно и непротиворечиво.
Словникът регистрира активния речников състав на днешния книжовен български език и съдържа значително повече думи и форми от досега действалите правописни речници, издания на Института за български език.След внимателен подбор са включени много нови думи, навлезли в практиката през последното десетилетие.
Правописният речник е изработен от екип езиковеди от Института за български език на БАН, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране.