ЕС и младежта: диалог в социалните медии

автор: Десислава Манова-Георгиева
заглавие: ЕС и младежта: диалог в социалните медии
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-954-326-251-9
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
С монографията си „ЕС и младежта: диалог в социалните медии” д-р Десислава Манова Георгиева дава свой авторски принос за оценката на използваните от европейските институции разнообразни ПР стратегии и техники за работа с младежта, а така също много добре характеризира социалните медии като „иновативно информационно пространство в европейския междукултурен диалог за формиране на европейска идентичност сред младите граждани на ЕС”. Тя убедително подчертава все по-нарастващата значимост на темата за активизиране на механизмите за обратна връзка с младите европейци при онлайн комуникацията им с европейските институции чрез социалните мрежи, блоговете, форумите, платформите за реа-
лизиране на инициативите на ЕС както понастоящем, така и в бъдеще. А това ни дава надеждата да очакваме от авторката продължение на темите от първата ѝ монография в нови интересни и значими изследвания за социалните медии и техните бъдещи развития.
 
Проф- д-р Минка Златева