Илирия от Варна до Вилах: Хърватското национално възраждане, сърбите и българите (до 1848 г.)

автор: Наум Кайчев
заглавие: Илирия от Варна до Вилах: Хърватското национално възраждане, сърбите и българите (до 1848 г.)
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-954-326-242-7
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В центъра на монографията е преди всичко историческата обусловеност на този сложен идеологически комплекс – илиризма, чието наследство (и като колективни идентичностни наративи) определя развоя на хърватската нация. Настоящата книга, макар и индиректно, има отношение към възникналата през последните десетина години дискусия в българската историография относно правомерността на употребата на самото понятие „Възраждане“ в неговия български контекст.