Славянското общество на Балканите (VI - VII век)

автор: Спирос Вринос
заглавие: Славянското общество на Балканите (VI - VII век)
Подзаглавие:
година: 1999
ISBN: 954-9536-10-6
Издател: Парадигма
цена: 6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Първата студия, озаглавена „Прародина и етногенезис на славянските племена" започва с най-ранните сведения, които се отнасят до
появата на славянските общности, изследванията от археологически и езиковедски характер, които учените използват за определяне на спорните ранни техни поселения. Но ударението е сложено върху положението
на земите на юг от Дунав, върху контактите на периодично спускащите се славянски множества и местното византийско управление, върху срещите им с българите, аварите и пр. Авторът използва не само изследвания по тези въпроси, но и сам прави пълкуване на наличния изворов материал, който е използван подробно и критично и във втората му студия „Развитие на славянското общество и славянското нахлуване в Гърция".