Религия и медиевистика

автор: Стилиянос Иродоту
заглавие: Православие и постмодерност
година: 2004
ISBN: 954-9536-96-3
цена: 9 лв.


Проблематика в книгата е поднесена на читателя, групирана в три глави. Първа глава разглежда православната онтология, а след това се пристъпва към осветление на основните аспекти на православната познавателна традиция (Втора глава). В трета глава се отстоява идеята, че нравствените и социални ценности на православието, са в нерезривно единство с онтологичните му основи. Книгата докосва и въпроси за дейността на православието в постмодерния свят.


<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4
следваща >>