Религия и медиевистика

автор: Тома от Аквино
заглавие: Сума против езичниците (2 книга)
година: 2013
ISBN: 978-654-9992-45-8
цена: 10 лв.


 „Сумата" е насочена към най-елитните кръгове в тогавашните университети, където, както изглежда, е имало немалко errantes - заблудени или повлияни от учението на авероизма, които противопоставят истините на разума на истината на вярата. Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), "Сума против езичниците", или още "Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците", е вторият по значение „богословски свод" на св. Тома от Аквино.автор: Магдалена Легкоступ
заглавие: Обучението по религия
година: 2012
ISBN: 978-954-400-763-8
цена: 25 лв.


Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната и социалната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, за родители и всички онези, които се интересуват от религиозното измерение на съвременното интер-културно образование и свързаните с това възпитателни, корекционни и социално приобщаващи възможности на училищното обучение по религия.
автор: Магдалена Легкоступ
заглавие: Обучението по религия
година: 2012
ISBN: 978-954-400-763-8
цена: 25 лв.


Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната и социалната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, за родители и всички онези, които се интересуват от религиозното измерение на съвременното интер-културно образование и свързаните с това възпитателни, корекционни и социално приобщаващи възможности на училищното обучение по религия.

автор: Тома от Аквино
заглавие: Сума против езичниците
година: 2012
ISBN: 978-954-9992-30-4
цена: 9 лв.


Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), "Сума против езичниците", или още "Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците", е вторият по значение „богословски свод" на св. Тома от Аквино. Наричат я Малката сума, за да я разграничат от монументалното му съчинение "Сума на теологията" (1266-1273) - мащабна катедрала на мисълта, истински интелектуален шедьовър на латинската схоластика, където всеки аспект на християнското Откровение наистина намира място в архитектониката от въпроси, опровержения и аргументи, изложени на близо десет хиляди страници (творбата си остава незавършена).
автор: Радослава Станкова
заглавие: Култ и химнография
година: 2012
ISBN: 978-954-322-468-5
цена: 16 лв.


Актуалността на проблематиката в предложения труд се определя от факта, че се дава нова гледна точка към представата ни за оригиналните български произведения, според прославяните светци. Тримата избрани светци - св. Иван Рилски, св. Петка Търновска и св. Димитър Солунски, са компактна група с дати за честване през месец октомври, но те са представителен подбор и за състава на празничния миней.
автор: Авва Анастасий Синайски
заглавие: Въпроси и отговори. Том 2
година: 2011
ISBN: 978-954-524-818-4
цена: 12 лв.


Изданието запознава читателя с византийския богослов и писател свети авва Анастасий Синайски (памет: 21 април), второто след свети Йоан Лествичник светило на синайската писменост, чиято личност и творчество бяха засенени до 1969 г. с наслоения от погрешни идентификации и атрибуции. Многото негови творби, преведени на славянски през Златния век на българската писменост, заслужават да бъдат събрани и научно издадени.
автор: Авва Анастасий Синайски
заглавие: Въпроси и отговори. Том 1
година: 2011
ISBN: 978-954-524-817-7
цена: 13.6 лв.


Книгата открива гледка върху два извора на Княжия изборник на Цар Петър - преводи на две гръцки сбирки въпросо-отговори, едната от ръката на авва Анастасий Синайски, другата от негов последовател, почерпил от автентичните творби на светеца - и довежда до самото начало на тяхната многовековна традиция в Православното славянство. Първоизвори, а не преписи, са фундаментът, върху който се изгражда филологията.
автор: Георги Атанасов
заглавие: 345 раннохристиянски светци-мъченици от българските земи I - IV в.
година: 2011
ISBN: 978-954-2953-01-2
цена: 10 лв.


Ап. Павел проповядва по Беломорието, Македония и Родопите, като делото му успешно е продължено от учениците и съратниците му Тимотей, Сила, Тит, Андроник и дори от самия евангелист Лука. Прочие, в „Послание до римляните" (15:18) Павел изрично потвърждава изпълнението на тази своя мисия с думите, че разпространил благовестието Христовото от Йерусалим и околността дори до Илирик - косвено свидетелство, че той и сподвижниците му проповядвали в днешните западни предели на България (обр. 3). Ако пък в посланието си до Тит („... побързай да дойдеш при мен в Никопол, защото реших там да презимувам" - Тит 3:12) ап. Павел е имал предвид Nicopolis ad Nestum, разположен на левия бряг на р. Места (обр. 1), то присъствието му и директната му проповед в българските земи изглеждат несъмнени....
автор: Николай Шиваров
заглавие: Херменевтика на Стария завет
година: 2009
ISBN: 954-649-299-X
цена: 15 лв.


Параграфите са пригодени преди всичко за студенти в бакалавърска степен. Отчетено е също, че не малко от читателите ще пристъпят към тази херменевтика без необходимата продължителна и задълбочена подготовка в областта на различни въвеждащи дисциплини (например библейска археология, библейска история, география и топография предимно в Ханаан, респективно в Палестина, староеврейски език и т.н.).
автор: Владимир Димитров
заглавие: Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство
година: 2011
ISBN: 978-954-535-680-3
цена: 18 лв.


Книгата на Владимир Димитров, който е един от малцината наши специалисти по българско възрожденско изкуство, е несъмнено безпрецедентна. Преди всичко поради избора на самия обект на изследване. Представен е интересен, изцяло непроучван досега материал, който стимулира размишления върху недостатъчно изследвани проблеми на българската духовна култура от XIX век.