Биология

автор: Владимил Божилов, Камен Нам
заглавие: Живот и вселена
година:
ISBN: 978-954-92111-7-7
цена: 15 лв.


Пред вас се разгръща един невероятен свят от планети, слънца, скрити сили и неизбежни сценарии. Там някъде е нашата Земя, с която Човечеството пътува към своето бъдеще. Какво ще бъде то? Или какво би могло да се очаква? Въпросите си ги задаваме почти несъзнателно, предусещайки вселенската ни същност. Чрез своята научна хипотеза авторите открехват завесата на познанието на ново ниво.   
автор: Нина Николова
заглавие: Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух
година: 2008
ISBN: 987-954-642-328-3
цена: 8 лв.


Учебното ръководство "Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух" анализира същността на проблема „замърсяване на въздуха". Представени са целите и функциите на мониторинга на въздуха и са описани най-често използваните апаратури за измерване на замърсяването на въздуха. Характеризирани са условията зa разпространение на замърсителите в атмосферата и последиците от замърсяването на въздуха за околната срвда и живота на човека.
автор: Йордан Алексиев Йорданов, Анастасия Желязкова Начева и екип
заглавие: Антропология на населението на България в края на XX век
година: 2006
ISBN: 954-322-080-8
цена: 12 лв.


В монографията са представени резултатите от Националната програма „Антропологична характеристика на населението на България".
В годините 1989—1993 са изследвани 5290 жители на България на възраст от 30 до 40 години (2435 мъже и 2855 жени) от 120 населени места, разпределени равномерно в столицата и 8-те области на страната.
От всеки индивид са снети над 300 антропологични показателя (40 анкетни, 169 антропологични признака и 129 производни признака, индекси и пропорции). В монографията са представени и анализирани 161 от тях, представени в 12 тематични раздела, илюстрирани със 176 основни и 35 допълнителни таблици.
Монографията, в своята същност, представлява своеобразна антропологична банка. Тя може да служи както за ръководство за методите на физическата антропология, така и за практическите цели на медицината, ергономията, индустриалната стандартизация и др.
Трудът е предназначен за читатели, които проявяват по-задълбочен интерес към антропологичните изследвания и за специалисти.   

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>