Изкуство

автор: Трендафил Трендафилов
заглавие: Литографията
година: 2006
ISBN: 978-954-350-010-3
цена: 13 лв.


 Автографската литография е произведение на изкуството. Художникът изпълнява върху камъка собственоръчно оригинално произведение. Възползвайки се от богатите технико-технологични възможности на литографията, той успява с голяма сила да реализира композиционните си хрумвания и най-тънките трепети на душевните си вълнения. С помощта на креда или туш (или чрез смесване на едното с другото), а така също и разнообразни инструментариуми и хартии художникът постига необходимата графична изразителност. Познаването в тънкости на технологичния процес безспорно открива цялата прелест на литографията и съдейства за адекватното покриване на мисли и настроения с крайния резултат върху отпечатъка.
Настоящата книга има скромната задача да улесни навлизането в литографската технология за работа и съответно да обогати художника с необходимите му за творчеството графични способи.
 
автор: Стаматис Склирис
заглавие: От портрета до иконата
година: 2008
ISBN: 978-954-92106-3-7
цена: 6.5 лв.


Главна характеристика на художествените произведения на отец Стаматис е погледът. Макар неговият художествен опус да се разпростира върху много области - фрески, икони, картини, украса на книги и т. н.  и макар да проблематизира в различни техники и стилове, във всичко има нещо общо, което обединява и придава на всичко една стабилна идентичност. Тази характеристика е погледът на лицата. На всички нарисувани образи на отец Стаматис погледът е „питащ". Така, както според псалмите Бог „изпитва сърца и утроби", и погледът на тези образи пита, изпитва наблюдателя на картината до дълбочината на съществуването. По това този поглед се различава както от погледа на фаюмските портрети, така и от погледите на светците от византийските икони. 
Йоан Зизиулас, митрополит на Пергам
 
автор: Георги Шапкарев - съставител
заглавие: Димитър Казаков
година: 1990
ISBN:
цена: 15 лв.


Изданието представлява творби на художника Димитър Казаков, създадени през 1984 г. Авторът е използвал рядко срещаната  техника живопис върху керамика.
автор: Камелия Николова
заглавие: Българският театър след 1989 и новата британска драма
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3465-1
цена: 15 лв.


У нас има значителен масив от отделни анализи и статии върху различни страни и въпроси на новото драматургично писане и новата сценична практика и специално върху българските им прояви, но цялостно изследване за тях все още липсва. Този текст естествено отново не е такова изследване. Доколкото основната му цел е да проследи промените в спектакъла, в зрителското му възприемане и в цялостната театрална ситуация, предизвикани от поставените в България през последните две десетилетия нови британски пиеси, той се нуждае най-вече от по-подробното изясняване на един особено съществен и обобщаващ аспект на трансформациите в драмата и представлението напоследък. Става дума за отношението текст-представление и по-конкретно за отношението между съвременен драматургичен текст, носител на споменатите промени, и сценичното му осъществяване. Това отношение произвежда нов тип театралност, изгражда нова театрална ситуация, т.е. задава нов начин, по който представлението се случва и се възприема от зрителната зала.
автор: Александър Грозев
заглавие: Киното в България, част І (1897-1956)
година: 2011
ISBN: 978-95-400-390-6
цена: 30 лв.


Тази книга показва историческото развитие на киното в България от епохата на пътуващите кинематографи до утвърждаването му като индустрия. В продължение на половин век „седмото изкуство" търси място в полето на националната ни култура, преминавайки различни етапи на професионална еволюция. Конкретните художествени резултати отразяват динамиката на кинематографичните процеси, в които участват няколко поколения творци. Тяхното скромно наследство залага традициите, върху които стъпва и се развива съвременното българско кино.
автор: Стилян Йотов - съст.
заглавие: Когато медиите не бяха постмодерни
година: 2011
ISBN: 978-954-540-076-6
цена: 16 лв.


Дори заглавията на темите в този сборник провокират: „Какво четяха немците, докато класиците им пишеха", „Душата в сребърния слой", „Радиото - едно допотопно откритие?", „Малките продавачки отиват на кино", „Може ли публиката да иска?". Авторите им - също - Бертолт Брехт,  Рудолф Арнхайм, Зигфрид Кракауер, Валтер Бенямин, Теодор В. Адорно.

автор: Пламен Легкоступ
заглавие: Стилове и основни етапи в европейското изкуство
година: 2010
ISBN: 978-954-524-765-1
цена: 17 лв.


"Стилове и основни етапи в европейското изкуство" акцентира върху взаимодействието и взаимовръзката на общия исторически контекст и неговите многобройни съставни елементи - исторически събития, религиозни течения, политически и икономически проблеми, идеологически доктрини, научни теории, естетическите и художествени процеси на една или друга епоха.
Авторът е професор във Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий". Научните му разработки са в сферата на теорията, методиката и историята на изобразителното изкуство. Творческите му търсения са в областта на живописта, графиката, скулптурата и илюстрацията.
В труда се разглеждат произходът, формирането и развитието на европейското изкуство.
автор: Даниъл Дж. Бурстин
заглавие: Творците
година: 2007
ISBN: 978-954-585-819-2
цена: 19.99 лв.


В тoвa epудитcко съчинение, което увенчава впечатляващите първи два тома "Откривателите" и "Търсачите" Даниел Бурстин ни предлага панорамна и в същото време извънредно подробна изтолия на изкуството.
"Малко са писателите, които могат да анализират толкова мащабна тема с такъв замах, самоувереност и заразен ентусиазъм като Бурстин... Той обединява в себе си ярката позиция и ерудицията на изтъкнат историк с ясния стил на пърбокласен журналист и
острото око за любопитни епизоди... Неустоимо!" ("Ю Ес Ей Тудей")

автор: Йохан Йоахим Винкелман
заглавие: История на изкуството на древността
година: 2006
ISBN: 954-739-676-5
цена: 15 лв.


Публикуваната през 1764 г. „История на изкуството на древността" е книгата на живота на Й. Й. Винкелман. Проникновението в паметниците на изкуството, в скулптурата на Гръко-римската античност го издига от безстрастното хроникьорство на много дотогавашни историци до философа, свободно общуващ с художествения материал и свободно обхващащ необходимостта на изкуството.
автор: Бернар Фокрул, Робер Льогро, Цветан Тодоров
заглавие: Зараждането на индивида в изкуството
година: 2006
ISBN: 978-954-533-070-4
цена: 8 лв.


Между края на средновековието и началото на съвременната епоха всички изкуства търпят дълбока промяна: те се отклоняват от свещеното си призвание, за да се заинтересуват от човешката природа и най-обособеното от нея. Портретите на Ван Айк и Дюрер, първите опери на Монтеверди, Опитите на Монтен или Робинзон Крузо на Дефо свидетелстват за естетическото откритие на модерния индивид, и именно в този дух те са разгледани тук от Цветан Тодоров, Бернар Фокрул и Робер Льогро.

<< предишна | 1 | 2
следваща >>