Литературна теория

автор: Итало Калвино
заглавие: Американски лекции
година: 2012
ISBN: 978-954-529-839-4
цена: 18 лв.


През юни 1984 г. Итало Калвино е официално поканен от Харвардския университет за лекционната поредица „Чарлс Елиът Нортън". Става въпрос за цикъл от шест лекции, които се изнасят в рамките на една академична година (за Калвино това трябва да бъде 1985-1986) в Харвард. Традицията на Нортъновите лекции започва от 1926 г. и преди Калвино за тях са канени творци от ранга на Т. С. Елиът, Игор Стравински, Хорхе Луис Борхес, Нор-тръп Фрай, Октавио Пас.
За първи път се предлага участие на италиански писател и идеята е той да представи заниманията си по възможно най-концентрирания и красноречив начин пред студентите.
автор: Marco Mincoff
заглавие: The Study of Style
година: 1998
ISBN:
цена: 4.8 лв.


"The Study of Style" запознава читателите с някои основни проблеми на стила. В отделни глави се разглеждат образност, изненада, емфаза, ритъм, строеж на изречението и на произведението във връзка със стила.
автор: Енчо Мутафов
заглавие: Изоставени от боговете. Градеж
година: 2010
ISBN: 978-9-54427-889-2
цена: 15 лв.


Книга първа „Градеж", от тритомното изследване „изоставени от боговете", се отличава с много добри качества на идеи и сложни разработки. Трите книги предлагат изследване на проф. Мутафов - опит за теория на европейската цивилизация, което не е правено никъде, изследването е уникат в хуманистиката по света и ще стигне своята висока цел.
автор: Н. Катрин Хейлз
заглавие: Как ние се превьрнахме в постчовеци
година: 2005
ISBN: 954-8021-61-7
цена: 15 лв.


Д-р Н. Катрин Хейлз е професор по английска литература и изкуства в Калифорнийския университет, Лос Анджелис. Има научни степени по литература и химия. Основните й интереси са насочени към интердисциплинарните връзки между наука, литература и технология. Книгата й Как ние се превьрнахме в постчовеци. Виртуалните тела в кибернетиката, литературата и информатиката получава наградата „Рене Уелек" за най-добро изследване по теория на литературата за 1998-1999 г.

автор: сборник есета
заглавие: Постчовешки тела
година: 2005
ISBN: 954-8021-52-8
цена: 18 лв.


„Постчовешки тела" е сборник от есета, най-добронамерено приемащ различните предизвикателства към кохерентността на „човешкото тяло" като образ, чрез който се осъществява и ориентира културата. В есето, с което започва томчето, твърдим, че постчовешкото състояние е надвиснало над нас и че носталгията по хуманистичната философия за Аза и другите, човека и пришълеца, нормалния и „обратния" е само ехо от една вече провела се битка. Този спор не настоява, че точно тук е истината, а, подобно на заглавието на сборника, е открита покана да се влючат дискурсивни и телесни конфигурации, изместващи човека, човечността и хуманитарните науки.

автор: Джоан Скот
заглавие: Ехо-фантазия
година: 2005
ISBN: 954-8021-63-3
цена: 10 лв.


Представянето на български на Джоан Скот, една от най-ярките и значими исторички и теоретички на феминизма днес, ни изправя пред един специфичен парадокс, възникнал след еманципацията на книгоиздаването у нас: налага ни се да се запознаваме с критиката на определени теоретични направления и дискурси едновременно, а понякога и изпреварващо спрямо самите критикувани направления и дискурси.
автор: сборник
заглавие: Езикът и литературата в епохата на глобализацията
година: 2003
ISBN: 954-07-1808-2
цена: 10 лв.


Възможна ли е сега концепция за „глобална литература"? Интуициите, белязали началните перспективи и граници на това ново поле, странно възпроизвеждат една негативна предпоставка, която с праг за възникването и на понятието световна литература в началото на XIX век. Негативната роля се пада на филологическия проект, зародил се в европейското Просвещение именно като възможност за партикуларно описание или конституиране на национални езици и съответните им литератури. Консервативната линия на европейската традиция през последните два века вижда в този съюз между филологическата идеология и политическата прагматика фундамент на „духа на народа", „изконните ценности", „националния характер" и други дискурсивни формули, мотивиращи върховната идеологема „самобитност на родната литература". Политиката на представителство, която такъв дискурс опосредства, винаги обслужва властовите стратегии на социални и професионални групи и институции. Така „добрата воля за власт" (по израза на Дерида) употребява перспективата на различието, която всеки национален литературен дискурс „естествено" произвежда. В този смисъл е съвсем основателно и питането на Гелнър дали, след като национализмът създава нациите, литературата не е онзи феномен, който създава национализма.
автор: Владимир Сабоурин
заглавие: Свещенотрезвото
година: 2010
ISBN: 978-954-524-529-3
цена: 26 лв.


Из ПЪРВА ЧАСТ
Социално дисциплиниране и мистика през XVI век

Нека се опитаме да погледнем не навътре, а назад в душата. Погледът навътре, който тепърва конституира предмета на разглеждане, който наричаме „душа", не е въпрос на избор поне от момента на възникване на модерната централизирана държава през последната четвърт на XV век.
автор: Елизария Рускова, редактор
заглавие: Ибсен във времето
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2857-5
цена: 10 лв.


Материали от международната конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (6-8 ноември 2006), посветена на стогодишнината от смъртта на Хенрих Ибсен

автор: Амелия Личева
заглавие: Политики на днешното
година: 2010
ISBN: 978-954-280-657-8
цена: 12 лв.


"Политики на днешното" се боди от максимата, че съвременното литературознание не се ограничава единствено с четенето на текстове, но и все пo-активно се намесва в актуалното, стремейки се да изгражда важни за обществото тези; и че то иска да бъде полезно на модерния човек в желанието му да се приобщи към един все по-динамичен и глобализиращ се свят.

<< предишна
|
следваща >>