Етнология

автор: Марианна В. Смирнова-Сеславинская, Георги Н. Цветков
заглавие: Цыгане - произхождение и культура
година: 2009
ISBN: 978-954-326-100-0
цена: 40 лв.


Уникалното съчетание на социално-антропологическия научен подход и дълбоките познания на циганската култура позволява на авторите да простъпят към разгадаване на произхода на циганите. Събраните в тази книга свидетелства от исторически източници указват съществуването в древността на границите между съвременна Индия и Пакистан държава, названието на което произхожда от древен антоним, съхранен в съвременното название на циганите: "ром". Материалите от втората част на книгата разказват за устройството на циганската община и индийския произход на съвременните традиции в културата на циганите: ромски съд, възприятията на осквернение и ритуална чистота, циганското музикално творчество и много други.
автор: Надя Велчева
заглавие: Хора, професии и празници
година: 2005
ISBN: 954-326-024-9
цена: 15 лв.


Разгледаните лични и колективни професионални празници и чествания се вписват в една по-широко структурирана празнична култура. Тя има своята логика на развитие, която не може да бъде пренебрегната.

автор: Максим Мизов
заглавие: Ромите в социалното пространство
година: 2003
ISBN: 964-9536-77-7
цена: 10 лв.


Монографичният труд има дългогодишна биографичност. Той е част от съвместния изследователски проект на автора с Бойко Мизов на тема „Българските цигани (бит, душевност и култура)", който приключват напълно през пролетта на 1993 г. Този труд е реализиран в четири тома с обем над 1600 стандартни машинописни страници. Първите два тома принадлежат на Бойко Мизов, а трети и четвърти са осъществени от автора. Този труд е първо по рода си изследване на кардинални исторически и актуални въпроси на българската циганология и на циганския проблем в нашата страна.

<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
следваща >>