Етнология

автор: Надя Велчева
заглавие: Хора, професии и празници
година: 2005
ISBN: 954-326-024-9
цена: 15 лв.


Разгледаните лични и колективни професионални празници и чествания се вписват в една по-широко структурирана празнична култура. Тя има своята логика на развитие, която не може да бъде пренебрегната.

автор: Максим Мизов
заглавие: Ромите в социалното пространство
година: 2003
ISBN: 964-9536-77-7
цена: 10 лв.


Монографичният труд има дългогодишна биографичност. Той е част от съвместния изследователски проект на автора с Бойко Мизов на тема „Българските цигани (бит, душевност и култура)", който приключват напълно през пролетта на 1993 г. Този труд е реализиран в четири тома с обем над 1600 стандартни машинописни страници. Първите два тома принадлежат на Бойко Мизов, а трети и четвърти са осъществени от автора. Този труд е първо по рода си изследване на кардинални исторически и актуални въпроси на българската циганология и на циганския проблем в нашата страна.

<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
следваща >>