Етнология

автор: Стефан Дечев, съставител и научен редактор
заглавие: В търсене на българското
година: 2010
ISBN: 978-954-8594-21-9
цена: 25 лв.


Настоящият сборник е посветен на всички онези символи от ежедневието, които днес без замисляне възприемаме като автентично български — „българската народна песен ", „българската носия ", „българската възрожденска къща", „българската кухня" и т.н.
автор: Иван Кабаков
заглавие: Право на културно многообразие
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2587-1
цена: 10 лв.


Многообразието от форми на културно изразяване, което може да се наблюдава в повечето от съвременните общества, предлага освен възможности за избор и множество проблеми, изискващи добре премислени политически и правнонормативни решения с оглед на продуктивното съжителство на различни култури. Това от своя страна провокира „разхлабване" на нормите и границите между културите, произвежда различна степен на (не)стабилност, чрез която отделната култура се опитва да отговори на очакванията на индивида и същевременно търси адекватност спрямо съществуващото културно многообразие.
автор: Стефан Йорданов
заглавие: Из етническата история на древна Тракия
година: 2010
ISBN: 978-954-524-738-5
цена: 25 лв.


"Из етническата история на древна Тракия" обединява група проучвания, писани в различно време, но с взор, съсредоточен в произхода и историята на трако-пеласгийската етнокултурна и етнолингвистична общност. Авторът, доц. д-р Стефан Йорданов, е преподавател в катедра "Стара и средновековна история" на Историческия факултет на ВТУ "Cв. св. Кирил и Методий".
Етническата история на древна Тракия е разгледана на фона на проблемите на палеобалканистиката, в която интегрално се вписва и чието ядро до голяма степен оформя, респективно на фона на етнокултурната история на цивилизациите от Понтийския регион и Източното Средиземноморие.
автор: Оливие Бюксеншюц
заглавие: Келтите
година: 2009
ISBN: 987-954-320-219-5
цена: 14 лв.


Кои са всъщност келтите, населили през първото хилядолетие преди Христа голяма част от Европа - от Алпите до Северно море и от Словакия до Атлантика? Древните гърци ги наричат келти, римляните - гали. Днес техни потомци има само във Великобритания, в Западна Франция и в Испания.
автор: Даниел Роайо
заглавие: Индианците в Северна Америка
година: 2010
ISBN: 978-954-320-295-9
цена: 14 лв.


Изследванията от тази поредица си поставят за цел да възстановят постоянните и еволютивни характеристики на дадена цивилизация. Цивилизацията на индианците от Северна Америка черпи корените си в далечното Доколумбово минало.
автор: Еля Цанева, Анни Кирилова, Ваня Николова
заглавие: Осиновяването в българската културна традиция
година: 2010
ISBN: 978-954-8458-38-2
цена: 17 лв.


Изследването може да се определи в жанра колективна монография. Монографичото в него се поддържа от общата изследователска задача - осиновяването на дете в българската култура, както и от приетата от нас обща парадигма за разгръщане на темата. Изследването се състои от три авторски студии. В тях е следвана общата историческа хронология, която трите авторки са се опитали да изпълнят с конкретната хронология на изследваното явление. Еля Цанева е проучила най-ранния период - от средата на XIX до 40-те години на XX в., Анни Кирилова - осиновяването в социалистическата държава, а Ваня Николова - динамичните промени в осиновяването след 1989 г.
автор: съставител: Мирелла Дечева
заглавие: Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция
година: 2008
ISBN: 978-954-326-074-4
цена: 25 лв.


Изданието е сборник, който предлага на читателя изследвания на транснационалните идентичности и процеса на интеграция в Европейския съюз. Една от най-силните му страни е мултидисциплинарният подход, който съчетава изследванията на експерти от различни науки като етнология, антропология, история и културология.
Тази книга ще бъде полезна за всеки, който се интересува от света на новите хора в ЕС, така и за тези на Балканите, изключени от него.

автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Studii romani
година: 2007
ISBN: 978-954-326-064-5
цена: 22 лв.


Настоящото издание е донякъде необичайно за България. Първоначалният замисъл бе да се подготви учебно помагало за докторантския курс "Цигани/Рама (История, Традиции, Съвременност)" към Етнографския институт с музей при Българската академия на науките. Най-често такъв тип учебни помагала включват части от монографии и отделни статии на различни автори, които се явяват от особено значение за провеждане на обучението. В случая обаче бе избрана друга концепция за съдържанието на това учебно помагало.
автор: Светлана Антова
заглавие: "Тук живеем, тукашен хляб ядем"
година: 2007
ISBN: 978-954-326-069-0
цена: 14 лв.


Авторката е етнолог в секция “Балканска етнология” към Етнографски институт с музей към БАН.
Книгата съдържа преглед на историческите материали за живота на българските преселници (градинари) в Словакия от началото на миналия век.
Прави изводи за живота на българите там, причините за емиграцията, адаптацията в новата страна и промените в локалната идентичност. В последната част на изданието има поместени интервюта с пресeлници и снимков материал.
автор: Марианна В. Смирнова-Сеславинская, Георги Н. Цветков
заглавие: Цыгане - произхождение и культура
година: 2009
ISBN: 978-954-326-100-0
цена: 40 лв.


Уникалното съчетание на социално-антропологическия научен подход и дълбоките познания на циганската култура позволява на авторите да простъпят към разгадаване на произхода на циганите. Събраните в тази книга свидетелства от исторически източници указват съществуването в древността на границите между съвременна Индия и Пакистан държава, названието на което произхожда от древен антоним, съхранен в съвременното название на циганите: "ром". Материалите от втората част на книгата разказват за устройството на циганската община и индийския произход на съвременните традиции в културата на циганите: ромски съд, възприятията на осквернение и ритуална чистота, циганското музикално творчество и много други.