Археология

автор: сборник
заглавие: Eurika In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-4-6
цена: 30 лв.


Сборникът е посветен на 70-годишния юбилей на Людмила Дончева-Петкова. В него със статии участват редица утвърдени автори и някои, които тепърва започват своя път в научното дирене. Изследванията им са насочени към различни сфери на историческото познание, но ги свързва интересът към миналото, към днешните и бъдещите открития.
автор: сборник
заглавие: Иванка Акрабова-Жандова
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-8-4
цена: 25 лв.


Този сборник бе замислен и статиите за него подготвени още приживе на ст. н. с. Иванка Акрабова-Жандова.За дълбоко съжаление на съставителите и авторите, изданието не можа да бъде видяно от нея.

автор: сборник
заглавие: Laurea In honorem Margarita Vaklinova
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-2-2
цена: 20 лв.


Този сборник с оригинални научни изслелвания се посвещава на 70-голишнината на  археолога Маргарита Ваклинова. Тя завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охрилски", специалност история с профил археология и музейно лело. Втората й специалност е български език и литература.
автор: сборник
заглавие: Laurea In honorem Margarita Vaklinova
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-1-5
цена: 25 лв.


Този сборник с оригинални научни изслелвания се посвещава на 70-голишнината на  археолога Маргарита Ваклинова. Тя завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охрилски", специалност история с профил археология и музейно лело. Втората й специалност е български език и литература. Защитава локторска лисертация на тема „Каменната декоративна пластика от Ранновизантийската епоха в България - V-VI в." Специализира в Италия, Франция и Великобритания.
автор: Венцислав Динчев, Георги Кузманов, П. Владкова и екип
заглавие: Разкопки и проучвания, книга XXXIX
година: 2009
ISBN: 0205-0722
цена: 12 лв.


Градището край с. Дичин е основен обект на българо-британския изследователски проект „Градът и селото в римската и късната римска империя - Nicopolis ad Istrum и селото в неговата територия", осъществен в периода 1996-2006 г., в рамките на действащата спогодба за научно сътрудничество между БАН и Британската академия
автор: сборник
заглавие: Приноси към българската археология, т. V
година: 2009
ISBN: 978-954-8761-84-0
цена: 10 лв.


Посвещава се на 90-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.и.н. Живка Въжарова
Живка Въжарова е родена на 7 февруари 1916 г. в гр. Кюстендил в семейство на учителя Никола Въжаров, кмет на Първа кюстендилска комуна (1920 г.). През 1937 г. завършва Първа девическа гимназия в София, а през 1941 г. - славянска филология в Софийския университет.
автор: Люмила Стоянова
заглавие: Пантеонът на Одесос
година: 2010
ISBN: 978-954-579-809-2
цена: 15 лв.


Книгата въвежда в енигматичния духовен свят на древните одеситяни и тяхното религиозно изкуство. Тя предлага атрактивен преглед на езическите божества и култовата обредност в античния полис, чийто горд наследник е нашата Варна. С опора върху изследванията на водещи български историци, културолози и поколения варненски археолози авторката артистично реконструира картината на религиозния живот и религиозните търсения в многовековния полис.

автор: Илиян Боянов
заглавие: Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I - III в.)
година: 2008
ISBN: 978-954-9704-15-0
цена: 16 лв.


Настоящият труд е посветен на един изключително важен аспект от развитието на Римската империя в епохата на Принципата, а именно конституирането на ветераните като институция с огромно значение както за римското общество, така и за процеса на романизиране на провинциите.
автор: Райна Константинова-Петкова, редактор
заглавие: Приноси към българската археология
година: 2009
ISBN: 1310-7976
цена: 10 лв.


Декемврийски дни на българската средновековна Археология.
Сборникът се посвещава на 85-годишнината от рождението на ст. н. с. Соня Георгиева (1922-1988). Освен приносни изследвания и статии, изданието съдържа и биографична и библиографска информация за Соня Георгиева, както и непубликувани стихотворения, посветени й от Блага Димитрова.

<< предишна | 1 | 2
следваща >>