Археология

автор: J. Roodenberg, K. Leshtakov, V. Petrova (eds.)
заглавие: Yabalkovo. Volume 1
година: 2014
ISBN: 978-619-90348-1-1
цена: 75 лв.


 The Early Neolithic site of Yabalkovo originated from the end of the 7th, or the very beginning of the 6th mil. BC. Its life thrives for a few hundered yesrs till the of the 6th mill. BC
автор: Емил Иванов
заглавие: Раннохристиянско и средновековно изкуство от Албания
година: 2013
ISBN: 978-954-9388-36-7
цена: 20 лв.


Книгата е резултата от научноизследователски експедиции в Албания с участието на български и чужди университетски преподаватели и музейни работници през 2011-2012 г. Голяма част от проучванията се публикуват за първи път в специално обособена периодика, която в бъдеще ще продължи да ангажира вниманието на научната общественост с интересни въпроси от областта на християнската археология и изкуство. Настоящият първи том разглежда по-важните раннохристиянски и една малка част от средновековните паметници в Албания.
автор: Цвета Тодорова - автор и съставител
заглавие: В археологията е моето истинско призвание
година: 2012
ISBN: 978-954-326-179-6
цена: 60 лв.


През 2007 г. ръководителят на Катедрата по археология и зам.-декан на Историческия факултет доц. д-р Тотко Стоянов дарява на Музея на Софийския университет прожекционния апарат (вероятно от 20-те–30-те години на ХХ в., немско производство), с който е преподавал своите лекции проф. д-р, dr.h.c. Богдан Филов, титуляр на Катедрата по археология с история на изкуството от 10 юли 1920 г. Заедно с апарата в Музея на Софийския университет постъпва и уникалната колекция от стъклени диапозитиви, събирана от проф. д-р Б. Филов в продължение на 25 години (1912–1937). За целите на настоящия албум са подбрани 250 изображения от колекцията.
автор: Католог
заглавие: Християнско изкуство в Националния археологически музей - София
година: 2012
ISBN: 978-954-322-499-9
цена: 28 лв.


Обхванатият в каталога мателиал съдържа призведения, създавани за православната църква и за християнския дом. Включени са стенописите, свалени от стените на две гробници от Софийския некропол. Материалът е заведен в Средновековния фонд на музея. В каталога не са намерили място някои стенописни фрагменти, за произхода на които няма никакви данни, а самите те не носят особена информация (предимно части от фонове), както и тези, които са намерени в ново време при разкопки.
автор: Алета Николова Гуадели
заглавие: Костни артефакти от палеолита в България
година: 2011
ISBN: 978-954-9472-13-4
цена: 10 лв.


В работата са включени находките от три реперни палеолитни находища в България - пещерите Козарника, Темната дупка и Бачо Киро, но и материали от по-стари разкопки от пещерите Пещ, Моровица, Васил Левски, Табашката и Самуилица II.
автор: Христо Димитров
заглавие: България и номадите до началото на XI век
година: 2011
ISBN: 978-954-91983-6-1
цена: 25 лв.


Настоящата книга разглежда последователно отношенията на прабългарите и българската държава с хуните, аварите, хазарите, маджарите и печенезите до 1018/19 г.
Христо Димитров е преподавател в Нов български университет. Автор е на десетки статии и рецензии по проблеми от българската средновековна история и на книгите „Българо-унгарски отношения през Средновековието", „История на Македония през Средновековието". Съавтор е на „Византийските василевси", „Латински извори за българската история, V/1 (Унгарски латиноезични извори)".
автор: Георги Китов, Даниела Агре
заглавие: Въведение в тракийската археология
година: 2002
ISBN: 954-9704-07-6
цена: 20 лв.


Екзотичният и непознат свят на траките приятно изненада световната културна общественост с великолепните произведения на изкуството и всекидневието си, със забележителните подмогилни архитектурни паметници, със странните си светилища и места за живеене. Приковали вниманието на любителите, траките всяка година им напомнят за блестящото си съществуване с нови и все така интересни, впечатляващи и в много случаи, уникални паметници. Затова приложените тук страници са предназначени не само за студенти по археология, история, архитектура, изкуствознание и други подобни науки, но и за широк кръг любители на древните култури, надяваме се, от портиера до професора.
автор: Edited by Chavdar Tzochev, Totko Stoyanov and Anelia Bozkova
заглавие: PRODUCTION AND TRADE OF AMPHORAE IN THE BLACK SEA, PATABS II
година: 2011
ISBN: 978-954-9472-04-2
цена: 15 лв.


The First PATABS Round Table held in Georgia and Turkey in 2006 gave birth to a periodic forum for discussion on the production and trade of ancient transport amphorae in the Black Sea area. The second edition of the conference was held on September 26-30, 2007 at several Bulgarian towns along the southwest Black Sea coast. The present volume presents the papers delivered at this meeting.
автор: Editor: Lyudmil R. Vagalinski
заглавие: IN SEARCH OF CELTIC TYLIS IN THRACE (III CBC)
година: 2010
ISBN: 978-954-92566-2-8
цена: 10 лв.


In this paper, I shall work my way backwards through my title, beginning with recent controversies about Celticity, outlining some significant problems, and finally attempting some acceptable definitions of the term "Celtic". The traditional consensus holds that the Celts spread from a homeland somewhere in central Europe during the first millennium BC, until, at the height of their success in the third century BC, they occupied a vast territory stretching from central Turkey to the Atlantic coast of Ireland.
автор: Илиян Боянов
заглавие: Съдебна археология
година: 2010
ISBN: 978-954-9704-21-1
цена: 15 лв.


Съдебната археология е сравнително нова наука, прилагаща археологически принципи и методи в съдебен контекст. Съдебните археолози участват в локализирането, разкопаването и документирането на погребани човешки останки и свързани с тях предмети. Най-голямо приложение техните умения намират при проучването на единични и масови гробове, както и при издирването на улики под земната повърхност.

<< предишна
| 1 | 2 следваща >>