Философия

автор: Любомир Христов
заглавие: Универсалиите срещу човека
година: 2002
ISBN: 954-9536-70-Х
цена: 9 лв.


„Философът, като човек... постоянно се е намирал и е бил длъжен да бъде в противоречие със своето „днес" - всеки път негов враг се оказва съвременният идеал". Фр. Ницше

автор: Андрю Абът
заглавие: Хаос от дисциплини
година: 2004
ISBN: 954-326-007-9
цена: 9 лв.


Тази книга може да се чете по много и съществуно различни начини и в това е ключът към нейния успех. "Хаос от дисциплини" е културно представителна за историята и достигнатия стадий в развитието на американската социология в нейната същностна вплетеност в живота на американското общество.
автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: Знание, наука, псевдонаука
година: 2007
ISBN: 978-954-326-058-4
цена: 10 лв.автор: Димитър Цацов
заглавие: Философският път на Димитъл Михалчев
година: 2002
ISBN: 954-9536-62-9
цена: 5 лв.


В основата на изследването е залегнало делението, че ранни произведения на Д. Михалчев са всичките му онези разработки, които са публикувани до излизането на „Философски студии" през 1909 г.
автор: Цветина Рачева
заглавие: Хегел и Хусерл
година: 2005
ISBN: 954-326-016-8
цена: 8 лв.


Текстът представлява дисертационен труд на тема "Анализ на логическото отношение между спекулативния метод на Г. Хегел и феноменологическия метод на Е. Хусерл", защитен през 2000/2001 г.
Публикува се без изменения.
Рецензенти: проф.д.ф.н. А. Андонов ст.н.с. д-р В. Канаваров
автор: Семьон Франк, Никопай Арсениев, Ели Сярова, Димитър Цацов, още.
заглавие: Разкриващи се дълбини
година: 2002
ISBN: 954-9536-58-0
цена: 6 лв.


В предлагания сборник за първи път е публикувано на български език едно сравнително непознато изследване на Франк -"Абсолютното", отпечатано в годишника Idealismus. Jahrbuch fur idealistische Philosophic Zurich, 1934, B. I (като част от цикъла за абсолютното; сред статиите на R. F. Alfred Hoernle "The Absolute" и на Jean Wahl "Sur L'Absolu").
автор: Ангел Стефанов
заглавие: Философия на времето
година: 2008
ISBN: 978-954-326-085-0
цена: 9 лв.


Едва ли има по-голямо философско и научно предизвикателство от това за разбирането на времето. От често цитираното Августиново откровение, че когато не го питат - знае, но ако го попитат - той не знае отговора на въпроса "що е време?", до днешното признание на Пол Дейвис, че "научното изследване на времето се оказа обезпокоително, дезориентиращо и слисва-що", са изминали повече от хилядолетие и половина; но човешкото питане за времето си остава все същото.
автор: Сашо Нунев
заглавие: Антидискриминационна и антипотискаща социална работа.
година: 2009
ISBN: 978-954-326-096-6
цена: 24 лв.


Книгата представя първото в България научно изследване в областта на съвременната антидискриминационна и антипотискаща социална работа в страни с традиции в теорията и практиката на социалните дейности (основно Великобритания, САЩ, Канада, Австралия).
Разглежда проблеми на формирането, идеологическото обосноваване и развитието на антидискриминационната и антипотискащата социална работа, които са важна част от теорията и практиката на социалната работа в началото на XXI век.
автор: Мартин Хайдегер
заглавие: Битие и време
година:
ISBN: 954-430-493-2
цена: 24 лв.


Книгата има за цел, а отчасти и за постигнат резултат, преориентацията на философското мислене на XX век. В нея съществуването на човека е преосмисляно в двойния кадър на „светово"-то и „исторично"-то. Парадоксалната взаимосвързаност на загадките Битие и Време в една единствена — тази на човешката екзистенця — съставлява обаянието на тази творба.

<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
следваща >>