Филологии

автор: Владимир Донев
заглавие: Емилиян Станев
година: 2010
ISBN: 978-954-280-663-9
цена: 14 лв.


Книгата "Примамливите блясъци в прочита" откроява в жанров, тематичен и образен план мястото на Емилиян-Станевото творчество в българската и световната литература. За първи път в нашето литературознание се изследва диалогът на неговата белетристика с велики произведения на Гюстав Флобер и Ърнест Хемингуей, което осветлява поетиката й от нов ъгъл. В междутекстов аспект са анализирани сходствата и различията в разработката на едни и същи теми и мотиви между "Мадам Бовари" на Флобер и "Търновската царица" на Емилиян Станев, между  "За кого бие камбаната" на Хемингуей и "В тиха вечер".
автор: Симеон Хаджикосев
заглавие: Западноевропейска литература
година: 2010
ISBN: 978-954-28-0678
цена: 25 лв.


Работата над настоящия том не бе свързана със затруднения от типа на посочените в предварителните думи към предходния. Въпреки това тя също не бе лишена от изненади за самия мене, довели до известни промени.
автор: Томислав Дяков
заглавие: Митология, фолклор, литература
година: 2006
ISBN: 954-07-2293-4
цена: 7 лв.


Настоящото изследване е смислово и методологическо продължение на излезлите през 1995, 2003 и 2004 г. първа, втора и трета части.
автор: Владимир Атанасов
заглавие: Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация
година: 2010
ISBN: 978-954-01-2371-4
цена: 19 лв.


Поезията на Никола Вапцаров раздвижва цял свод от проблематики, които се отнасят към актуалното битие на човека от третото и четвъртото десетилетие на миналия век. Поетът представлява едно от явленията в българската литература, тъй като сговаря разнопосочните езици на културата от този драматичен период.
автор: Съставители: Христина Балабанова и Адам Бжох
заглавие: Езиците на европейската модерност
година: 2000
ISBN: 954-871-204-0
цена: 7 лв.


В сборника „Езиците на европейската модерност" се интерпретират литературните и културните диалози на европейския модернизъм, авангардизъм, постмодернизъм.
Търсят се типологичееките близости в областта на поетиката, жанра, културните контексти, които модерността изгражда.
Българската и словашката литература на модерността се разглеждат в широк европейски контекст.


<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
следваща >>