Филологии

автор: Надежда Александрова
заглавие: „Аз нося вашето смирение..."
година: 2009
ISBN: 978-954-535-553-0
цена: 15 лв.


Книгата „Аз нося Вашето смирение..." съдържа есета върху живота и творчеството на Николай Лилиев; върху ценностното му присъствие в българската литература и култура. В първата част , "/\ичност и текст" се разглежда лириката на поета като явление в българската литературна традиция. Проследена е концептуалната и тек-стологичната работата на поета в подбора и съставянето на антологичната му книга „Стихотворения" (1931); и други важни моменти от творческата му биография; мястото му в неговото литературно обкръжение, в неговата съвременност и в литературната история; някои критически подходи към лириката му; европейското в живота и творчеството му. Във втората част са представени документи от архива на Лилиев - предимно писма до него и непубликувани ръкописи на други автори върху поезията му.
Последната студия "Лилиев и любовта" обединява двата подхода и представлява опит да се включат някои неизвестни документи в тълкуването на тази постоянна тема в лириката на поета.

автор: Иван Богданов
заглавие: Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител
година: 2010
ISBN: 978-954-535-617-9
цена: 17 лв.


Книгата се издава с подкрепата на Фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Научна редакция, подбор на архивни материали и бележки - Надежда Александрова. Книгата се издава в памет на Иван Богданов по случай 100 години от рождението му. Първо издание на книгата 1947 г.
„Михайловски поразява въображението поради многостранността на дарбите и поради изключителната си творческа сила. У него дарбата на поета е съчетана със стихията на мислителя и волята на обществения деец -със страстта на оратора. Той гони дълбочини, а не върхове." Иван Богданов
автор: Милена Кирова
заглавие: Литературният канон
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2811-7
цена: 15 лв.


"Литературният канон. Предизвикателства" е представителна книга за творческите търсения на проф. Милена Кирова през последните десет години. Тя вклкчва както публикувани, така и нови изследвания. Обединяващ център е проблемът за канона. Отделните текстове разказват различни сюжети на неговите отношения с автори и творби от българската литература.
автор: съствител Милена Кирова
заглавие: Неслученият канон
година: 2009
ISBN: 978-954-9757-32-3
цена: 18 лв.


Канон в Древна Гърция е означавало мярка, а литературният канон постепенно се е превърнал в начин да се измерва значимостта на явленията във всяка национална литература. Само че кой и как е определял тази значимост? Кои са били институциите-диригенти на литературния вкус? И преди всичко: какво е оставало извън единствения Канон? На тези и други въпроси се опитва да отговори поредицата Неслученият канон. Тя се стреми да възвърне на българската култура онези автори и текстове, които по някакви историческо и социални причини са останали извън възможността да заемат място в представите за "висока" и „важна" литература.
автор: Владимир Донев
заглавие: Емилиян Станев
година: 2010
ISBN: 978-954-280-663-9
цена: 14 лв.


Книгата "Примамливите блясъци в прочита" откроява в жанров, тематичен и образен план мястото на Емилиян-Станевото творчество в българската и световната литература. За първи път в нашето литературознание се изследва диалогът на неговата белетристика с велики произведения на Гюстав Флобер и Ърнест Хемингуей, което осветлява поетиката й от нов ъгъл. В междутекстов аспект са анализирани сходствата и различията в разработката на едни и същи теми и мотиви между "Мадам Бовари" на Флобер и "Търновската царица" на Емилиян Станев, между  "За кого бие камбаната" на Хемингуей и "В тиха вечер".
автор: Симеон Хаджикосев
заглавие: Западноевропейска литература
година: 2010
ISBN: 978-954-28-0678
цена: 25 лв.


Работата над настоящия том не бе свързана със затруднения от типа на посочените в предварителните думи към предходния. Въпреки това тя също не бе лишена от изненади за самия мене, довели до известни промени.
автор: Владимир Атанасов
заглавие: Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация
година: 2010
ISBN: 978-954-01-2371-4
цена: 19 лв.


Поезията на Никола Вапцаров раздвижва цял свод от проблематики, които се отнасят към актуалното битие на човека от третото и четвъртото десетилетие на миналия век. Поетът представлява едно от явленията в българската литература, тъй като сговаря разнопосочните езици на културата от този драматичен период.

<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
следваща >>