Филологии

автор: Радка Влахова, Йовка Тишева, Гергана Дачева, Паулина Стойчева
заглавие: Изпитът по български език и литература
година:
ISBN: 954-8976-28-5
цена: 9 лв.


 В сборника са представени всички автори, включени в програмите за кандидатстудентския изпит по български език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и за националната матура по литература. Целта на авторите е да представят различни интерпретативни техники и възможни прочити, които да ориентират читателите за възможностите на литературоведския език, и да ги насочат към предпочитан от тях метод на интерпретация.
 
автор: Мария Петрова
заглавие: Литературната интелигенция и националната култура
година: 2004
ISBN: 954-9996-24-7
цена: 5 лв.


 Постепенно осъзнаваме, че това подценяване и отрицателство на българската култура, това пренебрежение към българското начало е не просто неоснователно, но и вредно. То ни лишава, особено младото поколение, от социална и историческа памет. То снижава интелектуалното ниво на нацията ни. То ерозира груповата, държавната воля, сковава я, елементаризира я. 
 
автор: съст: Иван Радев
заглавие: Книга за Симеон Султанов
година: 2015
ISBN: 978-954-524-995-2
цена: 18 лв.


 Идеята за създаването на книга със спомени за Симеон Султанов възниква почти веднага след настъпилата негова кончина през м. януари 1989 година. През пролетта на 2013 г. г-н Боян Султанов прави като безвъзмездно дарение богатия личен архив на баща си на катедра „Българска литература” към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Този изключително важен и благороден жест е придружен от папка със събраните материали  те да бъдат издадени в книга. 
автор: Николай Димитров
заглавие: Метафизичните пространства на езика (Аспекти на Яворовата поетика)
година: 2001
ISBN: 954-747-029-9
цена: 9 лв.


 Монографията е базирана върху наследството върху феноменологичната  херменевтика и има за обект пътищата и формите на трансцендентното начало в света на Яворов. Тя разчита езиците на Другостта, демонстрирайки способност да навлиза в територии трудни за вербално-онтологическа номинация. 
 
автор: Маргрета Григорова
заглавие: Литературни посвещения
година: 2003
ISBN: 954-775-227-8
цена: 6 лв.


 Посвещението е ритуален смисъл на интерпретираните в ролята на аналитичен подход обредно-митични кодове - сватбен, календарен, апокалиптичен, музикално-орфичен. Полските сватби, символните месеци в славянските литератури, апокалиптичните видения и сънища, музиката като надсловесен език, комуникативните жестове на словото, крият архетипни ситуации на посвещаване, които прерастват в жестове и образи на литературната идейност и служат на националната идентичност. Това са ритуални зони на словото, красиви зони, където все още не всичко е направено и има какво да предстои. С такова обещание те примамиха автора да им посвети вдъхновението си и да се опита да достигне до ясни прозрения за ритуалното поведение на полската литература, да дефинира основни негови фабули и символи, да очертае ключова ситуативност.
автор: Радослав Радев
заглавие: ОТ КАЛПАКА ДО ЦЪРВУЛИТЕ
година: 2002
ISBN: 965-579-237-Х
цена: 4.5 лв.


 Emюgu за българското мъжко облекло и поведение със стихове от Божидар Богданов
автор: Николина Бурнева – ред.
заглавие: Фридрих Шилер – за бъдните столетия
година: 2007
ISBN: 978-954-736-173-7
цена: 5 лв.


 Настоящият сборник предлага на любезното внимание на българската публика наблюдения и интерпретации относно актуалността на Фридрих Шилер в наши дни. Заглавието му е умишлено амбивалентно. От една страна, то е скрит цитат на Шилеровия маркиз Поза, който се чувства чужденец в собствената си епоха, но остава гражданин на „идните столетия“. От друга страна, то препраща към онези разработки, които проследяват силния прогностичен потенциал на културното наследство, завещано ни от този автор.
автор: Николина Бурнева - ред.
заглавие: Гьоте: нови интерпретации
година: 2005
ISBN: 954-736-133-Х
цена: 5 лв.


 Настоящият сборник предлага на любезното внимание на българската публика интерпретации относно рецепцията на Йохан Волфранг фон Гьоте
 
автор: Сред. Иван Сарандев, Елка Трайкова
заглавие: „Старопланински легенди” и българската национална идентичност”
година: 2008
ISBN: 978-954-380-090-2
цена: 15 лв.


 В сборника „Старопланински легенди” и българската национална идентичност” са включени докладите, изнесени на научната сесия с международно участие, посветени на 80-годишнината от отпечатването на Йовковия сборник. Сесия¬та се проведе в с. Жеравна от 20 до 22 септември 2007 година, с участието на научни работници от Германия, Полша и Румъния.
Сборникът „Старопланински легенди” е художествен синтез и размисли на автора върху историческата съдба на българина, върху неговия национален характер, размисли върху героизма, върху подвига като типично народностни черти. Техните корени следва да се търсят в далечното или близкото историческо минало, защото са резултат от продължително историческо натрупване.
автор: Съст. Катя Йорданова, Ина Христова
заглавие: Иво Андрич и неговата Босна
година: 2003
ISBN: 954-07-1715-9
цена: 5 лв.


 Книгата е сборник по случай стогодишнината от рождението на Иво  Андрич. В него са включени встъпителни думи от Боян Ничев и Панайот Карагьозов за писателя, есета на Андрич, писани през различни периоди от живота на писателя, откъси от романи („Мостът на Дрина”, „Травнишка хроника”, „Госпожицата” и др.)