Речници и справочници

автор: Сергей Влахов
заглавие: Нов руско-български речник
година: 2007
ISBN: 954-9536-91-2
цена: 39 лв.


Речникът - това е цялата вселена, подредена по азбучен ред. А. Франс
„Нов руско-български речник" съдържа около 50 000 думи и фразеологични съчетания от съвременната руска реч.
Езиковият материал е разработен така, че думата да е представена в максимално тясна връзка с характерен контекст. Целта е с помощта на илюстративен материал и други средства да се излезе от тесните рамки на строго речниковото съдържание. При съставянето на речниковите статии е направен опит чрез последователно съпоставяне и противопоставяне да се предотврати интерференцията, т.е. смесването на близки по форма и различни по съдържание руски и български думи.
автор: речник
заглавие: Правописен речник на българския език
година:
ISBN: 987-954-26-0389-4
цена: 15 лв.


Настоящият "Правописен речник на българския език" отразява съвременните правописни норми. В уводната част са дадени основните правописни и пунктуационни правила, илюстрирани с показателни примери.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>