Психология

автор: Леон Леви
заглавие: Увод в психологията
година: 2002
ISBN: 954-9536-68-8
цена: 10 лв.


В учебника се представят основните проблеми на психологията: обектът и предметът на науката, методологията и методите за научно изследване, характерът и профилът на психологическото познание, неговите източници, структурни зависимости и диференцираност. Авторът въвежда читателя в генезиса, историята и логиката на практически житейското, философски психологическото и собствено психологическото познание, разкрива техните особености, понятийни и терминологични граници.
автор: Леон Леви
заглавие: Когнитивна психология
година: 2006
ISBN: 954-526-018-4
цена: 8 лв.


Съдържанието на настоящия труд, чийто автор е професорът от Софийския университет „Св. Климент Охридски" Леон Леви, е синтетична проекция на понятийната логика на академичен курс по психология на познавателните процеси.

<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4
следваща >>