Психология

автор: Хелмут Томе, Хорст Кехеле
заглавие: Учебник по психоаналитична терапия
година:
ISBN: 978-954-535-568-4
цена: 29 лв.


Този, който иска да се информира за състоянието на психоаналитичната теория и техника не може да заобиколи този обхватен учебник: той представлява една "summa", едно обобщение на международните дискусии, на историята на развитието на психоанализата, един преглед на откритията, на кодиранията, на втвърдяванията, на борбите между крилата, на колебанията между "отстояване и бунт". Бунтът обаче е твърде слаб, затова пък се дискутира с голямо спокойствие защо психоанализата беше и може би все още е близо до превръщането си в система от правила, при което идеализирането на веднаж установения стандартен метод създаде масивни мисловни ограничения, а възвеличаването на метода беше едва ли не по-важно от потребностите на пациента...

автор: Наталия Александрова
заглавие: Стареенето
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3004-2
цена: 15 лв.


Настоящата книга е опит за представяне на изследователските търсения на автора в изучаването на психологическите параметри на стареенето, като се разкриват някои специфични личностно-психологически характеристики и особени прояви  на психическите състояния на стареещите хора. Съществен фактор за адаптацията на хората в напреднала и старческа възраст към изменящата се среда, към другите хора и към себе си е тяхното самоприемане като активни и действени личности. Проявите на тревожност са индикатор за наличието на проблеми, отнасящи се до качеството на адаптацията им. Всичко това представя съдържанието и формираността на субектността на стареещия човек.

автор: Росица Йосифова
заглавие: Мълчанието
година: 2008
ISBN: 978-954-9458-09-1
цена: 22 лв.


Съществува метафората "говорещо мълчание". Зад това алтернативно-вербално мълчание стои реалността на несловесните послания, отправени чрез погледа, мимиките, жестовете, позата, разстоянието между нас и партньорите ни, допира, времето, миризмите, външния ни вид, както и всички "екстензии" на нашата личност - дом, кола, колекции, аксесоари.
автор: Людмила Андреева, Соня Карабельова
заглавие: Стереотипи и сексуален тормоз в ранна зряла възраст
година: 2009
ISBN: 978-954-67-2893-3
цена: 10 лв.


Как бихте постъпили, ако попаднете в следната ситуация:
Надявате се да специализирате в мечтаната от Вас професия. Напоследък сте имали страхотен късмет с невероятна възможност за работа - наели са Ви в новосформирана, но вече спечелила си добра репутация фирма, за да работите на непълен работен ден като секретар-асистент. Наистина сте вдъхновени заради ценния опит, който ще получите и който Ви поставя много пред другите кандидати. Освен това откривате, че наистина се наслаждавате на работата, която вършите, както и на повечето хора, с които работите. Два месеца, след като сте започнали работа там, в архивното помещение на фирмата към Вас се доближава шефът на Вашия отдел, който е на 35 години.
автор: Зигмунд Фройд
заглавие: Човекът плъх
година: 2010
ISBN: 978 954 587 144 3
цена: 16.9 лв.


Пет иcтopии, публикувани от Фройд в началото на XX в. - именно чрез тях, през грешки, провали и възхитителни прозрения, до голяма степен се ражда и самата същинска психоанализа, очертава се голяма част от полето й - хистерията на Дора, фобията на Ханс, параноята на Шребер, неврозите на Човека плъх и на Човека с вълците. Без познаване на 5-те случая бихме останали далеч от най-забележителното психологическо направление на XX в., което ни изгражда културно, независимо дали осъзнаваме или отричаме това. Случаят не само гради теорията на Фройд, той го тласка и към отъждествяване с пациента.

автор: Йордан Съев
заглавие: Умеете ли да се държите в обществото
година: 2008
ISBN: 978-954-9761-65-7
цена: 7 лв.


В настоящата книга да не се прави опит за предлагане на тестове за поведението на ръководните политици от най-висш ранг (президенти, премиери, абсолютни и короновани монарси). За техните взаимоотношения помежду им има специални норми на поведение (етикеция и протокол) и те са валидни при официалните контакти (от време на време и там се получават гафове). Към тази група се причисляват и най-висшите Вип-персони, които по същество контактуват с ограничен кръг от подобни на тях.
автор: Трифон М. Трифонов
заглавие: Обща психология
година:
ISBN: 954-9536-60-2
цена: 12 лв.


Учебникът е предназначен за студенти от висшите и полувисшите учебни заведения, полезен ще бъде и за учители, инспектори, специалисти - психолози и педагози, работещи в областта на образованието, културата, труда.
автор: Мария Радославова
заглавие: Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията
година: 2008
ISBN: 978-954-326-082-9
цена: 14 лв.


Книгата на Мария Радославова “Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията” разглежда влиянието на ръководителя върху своите преки подчинени по посока на служебните цели. Основният въпрос, на който се търси отговор, е кои са предпоставките той да влияе успешно върху заемащите по-ниски позиции. Предложеният в книгата модел за психично въздействие върху сътрудниците е когнитивен. Той е част от малко изследваната ниша в проблематиката на управленското поведение.
автор: Неделчо Стойчев
заглавие: Психологично профилиране на извършителите на убийство
година: 2005
ISBN: 954-326-029-Х
цена: 10 лв.


Настоящият материал е опит да бъде представена технологията на психологичния анализ на насилствените престъпления срещу личността (убийства) и изграждането на психологичен профил на неизвестен извършител.

автор: Маргарита Стефанова
заглавие: Съм ли...
година: 2005
ISBN: 954-326-026-5
цена: 5.5 лв.


Книгата е разделена на пет глави. Първата глава представя същността на психологическото консултиране и терапията за повишаване на самооценката и психичното благополучие на клиента. Тя е с теоретична насоченост. Останалите четири глави са практически ориентирани и очертават отговори на въпроси, поставени от широк кръгхора. Те дават основните линии, посоката на възможно търсене на отговор на вътрешни конфликти. За всеки отделен случай съм се стремяла да пресъздам накратко в най-общ вид причината за възникването на проблема