Психология

автор: Зигмунд Фройд
заглавие: Председателят Шребер
година: 2012
ISBN: 978-954-336-139-7
цена: 18.9 лв.


Без познаване на 5-ТЕ СЛУЧАЯ бихме останали далеч от най-забележителното психологическонаправление на XX в., което ни изгражда
културно, независимо дали осъзнаваме или отричаме това.
През 1903 г. Даниел Паул Шребер, Председател на Дрезденския съд, написва "Мемоари на един нервноболен" - объркан, искрен разказ за неговото живеене и мислене, протичащо в психиатрични заведения сред илюзорни отношения с лекуващите го лекари, в дом, където тече странна връзка със съпругата му, във всекидневие, пронизано от все по-нарастваща втренченост в собственото тяло, потръпващо във въображаемото удоволствие да стане жена, съпроводено с увереността, че е спасител на човечеството поради своята изумителна свързаност с Бог... През 1911 г. Фройд публикува текст, в който превръща изповедите на Шребер в посредник за първата си анализа на психотичен индивид.
автор: Стефан Матеев
заглавие: Начала на психофизиката
година: 2011
ISBN: 978-954-535-673-5
цена: 20 лв.


Психофизика в широкия смисъл на думата означава неинвазивни изследвания на перцептивните и когнитивните способности на човека. В тесния смисъл на думата психофизиката е вид описателна статистика, предназначена за извличане на информация и формулиране на психологически твърдения и изводи от специфичен тип данни.
автор: Джонатан Леви
заглавие: Децата аутисти
година: 2011
ISBN: 978-954-8628-15-0
цена: 14 лв.


Аутизма е разстройство, което в основата си засяга социалното взаимодействие. Повечето симптоми са породени от липсата на интерес към останалите хора или от нежелание за приобщаване към външния свят.
Ето защо е изключително важно, когато се занимаваме с деца с аутизъм, да насочим усилията си към разрешаване на основния проблем - по една или друга причина те отказват да прекарат достатъчно време в нашия интерактивен свят. Децата аутисти имат свой начин да потъват в собствения си свят, изоставяйки ни за минута, час, ден.

автор: Зигмунд Фройд
заглавие: Малкият Ханс
година: 2011
ISBN: 978 954 587 158 0
цена: 16.9 лв.


Това е историята на петгодишния „Ханс", чието лечение е ръководено от Фройд, но провеждано от бащата на детето. Будното момченце, отглеждано с нежност и без особени забрани, си създава грандиозни страхове - от коне! - и се опитва да се справи със своята тревожност, която всъщност се дължи на изтласкано еротично желание... В заболяването на мъничкия пациент се проявява онова, което Фройд ще нарече „кастрационен комплекс" и „инфантилна сексуална организация". Ето я първата детска психоанализа, която ни казва ясно: В детския живот се разкриват, и то непосредствено, същите сексуални импулси, чието изравяне при възрастния индивид коства такива усилия...
автор: Георги Попов, Антон Тончев
заглавие: Нелинейност и невропластичност в психиатрията
година: 2011
ISBN: 978-954-449-531-2
цена: 12 лв.


Авторите на тази книга - психиатър и невробиолог - правят стъпки напред в свързването на двете равнища на мозъчното функциониране - микронивото (мозъчните клетки) и макронивото (психиатричните симптоми). Приложеният интердисциплинарен подход интегрира експерименталните и клиничните данни с помощта на нови теоретико-методологични модели на мозъчните динамики. Понятията за нелинейност и невропластичност са ключови в развитието на идеите.
автор: Боряна Пирьова
заглавие: Невробиологични основи на човешкото поведение
година: 2011
ISBN: 978-954-535-646-9
цена: 12 лв.


Книгата представя:
•  информация за приноса на невронауките за развитието на психологията;
•  резултати от съвременни изследователски методи в поведенческите науки;
•  сетивните, двигателните, когнитивните и езиковите функции, които стоят в основата на човешкото поведение;
•  човешкия мозък като динамична структура с променящи се функции;
•  взаимоотношението между генетичните фактори и влиянието на средата за човешкото поведение.
автор: Огнян Узунов
заглавие: Характерология
година: 2011
ISBN: 978-954-9996-41-8
цена: 15 лв.


Целта на тази книга и на метода, използван в нея, цели да направи възгледите на Вайнингер по-достъпни за читателя. Чрез тази книга автора се стреми да възроди името и възгледите на гениалния юноша - Ото Вайнингер.
Книгата е насочена основно към хора, които си задават въпроси, а не към такива, които имат отговори. Тя е предназначена за учащи, а не за учени.
автор: Зорница Ганева
заглавие: Социални идентичности и психично благополучие
година: 2010
ISBN: 978-954-90789-9-2
цена: 11 лв.


Настоящата книга разглежда проблеми, свързани с идентичността и благополучието при българите - не само българите, които живеят в самата България, но и тези, които живеят в други европейски страни, в Канада и в САЩ. Книгата разглежда също така и идентичността и благополучието при две значими етнически малцинствени групи (турци и роми), живеещи в България.

автор: Иван Евтимов
заглавие: Въведение в науките за човека (От люлката до гроба)
година: 2007
ISBN: 978-954-535-451-9
цена: 18.5 лв.


„Въведение в науките за човека (от люлката до гроба)" е учебник за студенти в областта на социалните науки. Много полезен е и за всеки човек, за да разбере онова, което му се случва и го вълнува през целия му живот - изграждането му като личност, характер и способности, мястото, което ще заеме в обществото, и ограниченията, които то му налага, и още много друго.
автор: Вяра Гюрова, Ваня Божилова
заглавие: Магията на екипната работа
година: 2005
ISBN: 954-91890-3-1
цена: 25 лв.


Тази книга е поглед към вече не толкова новата, но все още актуална (а за България ставаща все по-актуална) проблематика за екипа и екипната работа. Всеки един тематичен раздел започва с басня или приказка, която отразява основни идеи по темите и цели да ви настрои да започнете да мислите сериозно по конкретните проблеми, но по един забавен начин. Предлагаме ви не само теоретични постановки (без тях не може!), но и практически упражнения, въпроси, задачи и, разбира се, полезни съвети.