Политология

автор: Карл Шмит
заглавие: Понятието за политическото
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2719-6
цена: 10 лв.


Малкото по обем съчинение „Понятието за политическото", чийто първоначален вариант се появява през 1927 г., а окончателната си форма продобива чрез изданието от 1932 г., е от огромно значение за политическата мисъл на Карл Шмит, тъй като то се явява своеобразен ключ за възприемане и разбиране на цялото му творчество.
автор: Пиер Бурдийо
заглавие: Ответен огън
година: 2008
ISBN: 978-954-07-
цена: 10 лв.


Публицистичните изяви на Пиер Бурдийо са ярки и несъмнени актове на съпротива срещу инвазията на неолиберализма. Но те са и нещо повече, доколкото той прави също опит да очертае контурите на една алтернативна глобализация, която може да бъде определена като глобализация с човешко лице.

автор: Игнасио Рамоне
заглавие: Сто часа с Фидел
година: 2010
ISBN: 978-954-92119-2-4
цена: 25 лв.


Много книги и малко интервюта с Фидел Кастро са публикувани в света, но нито една книга не постига изчерпателността, дълбочината и непреходността на този дълъг разговор, проведен между 2003 и 2005 г. от френския интелектуалец и журналист Игнасио Рамоне, тогава директор на парижкия месечник „Монд дипломатик".
автор: Мира Mайер
заглавие: Петролът в Близкия изток
година: 2011
ISBN: 978-954-535-649-0
цена: 16 лв.


Книгата „Петролът в Близкия изток" разглежда политическия живот, историята и географията на страните от региона, които са сред най-големите производители на нефт в световен мащаб - Ирак, Иран, Кувейт, Саудитска Арабия и малките монархии около Персийския залив. Във фокуса на книгата е още влиянието на петрола - фактор номер едно за световната сигурност.

автор: Уенди Браун
заглавие: Отвъд толерантността и оскърблението
година: 2011
ISBN: 978-954-491-664-0
цена: 12.99 лв.


Провокативни и дълбоки, политологическите анализи на Уенди Браун са водени от убеждението, че днес, когато „тъмният противник на либерализма си е заминал", инстинктът за свобода се е обърнал срещу себе си и „най-незащитимите черти на комунистическите държави през XX век, като се изключи рутинната политическа репресия", са изникнали в старите демокрации. Като се базират на внимателен и иновативен прочит на Маркс, Ницше, Вебер, Фройд, Франкфуртската школа, Фуко и днешната теоретична мисъл, тези анализи отварят остра и често пъти неочаквана перспектива към дефицитите в съвременната политическа теория, за да предложат собствените си прозрения за кризата на демокрациите в епохата на глобализма.
автор: Николай Слатински
заглавие: Петте нива на сигурността
година: 2010
ISBN: 978-954-509-444-6
цена: 14 лв.


В тази книга Николай Слатински подробно и увлекателно развива предложената за първи път от него Схема на Петте нива на сигурността. Това той прави на ниво, което е напълно разбираемо и за неизкушените в науката читатели.
автор: Димка Гочева, съставител
заглавие: Политическата мисъл на европейското
година: 2010
ISBN: 978-954-07-2976-3
цена: 10 лв.


Политическата мисъл на античния свят не е минало. Напротив, повечето от идеите на големите мислители на гръцкия и римския свят под една или друга форма живеят и днес. Тяхното изучаване е плодотворно и евристично. То ни помага да открием обяснения за случващото се днес, а може би - и да предвидим идващото утре. Това беше общата убеденост на студенти, докторанти и преподаватели, които осъществиха интердисциплинарния курс „Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят" през учебната 2007/2008 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски" с помощта на програмата Curriculum development competition на ЦЕУ в Будапеща.
автор: Съставители: Ханс Майер, Хорст Денцер
заглавие: Класици на политическото мислене
година: 2010
ISBN: 978-954-535-620-9
цена: 20 лв.


"Класици на политическото мислене" е превод на сборника със същото заглавие на немското издателство С. Н. Beck, претърпяло 6 преиздания за 30 години. Издателството го включва в поредицата си Beck'sche Reihe, след като е преработено за широк кръг читатели. Сборникът служи както за четене за удоволствие, така и за изучаване от студенти и за ориентиране в науката.
автор: Съставители: Ханс Майер, Хорст Денцер
заглавие: Класици на политическото мислене
година: 2009
ISBN: 978-954-535-548-6
цена: 20 лв.


"Класици на политическото мислене" е превод на сборника със същото заглавие на немското издателство С. Н. Beck, претърпяло 6 преиздания за 30 години. Издателството го включва в поредицата си Beck'sche Reihe, след като е преработено за широк кръг читатели. Сборникът служи както за четене за удоволствие, така и за изучаване от студенти и за ориентиране в науката.

автор: Пламен Пантев, Валери Рачев, Камен Величков, Велко Атанасов
заглавие: "Културна чувствителност" и сигурност: новите познавателни и образователни стандарти
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2806-3
цена: 7 лв.


Настоящото изследване се осъществява в рамките на магистърската програма по „Международна сигурност" на Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски". То има за цел да разкрие: първо, въздействието на един от важните фактори на съвременните социални отношения - културната чувствителност, респективно на културното разбиране, знание и културна компетентност, върху средата на сигурност и, второ, как този повишил тежестта си фактор на международната сигурност следва да се отрази на модерните образователни подходи и програми в гражданските и военните учебни заведения.