Педагогика и методика

автор: Любомир Попов
заглавие: Житейското педагогическо мислене
година: 2009
ISBN: 978-954-383-029-9
цена: 15 лв.


В книгата се интерпретират три относително самостоятелни проблема, свързани с феномена житейско педагогическо мислене. Това са: педагогическото в житейското мислене; житейското в педагогическото мислене и някои емпирични констатации във връзка тях.автор: Вяра Гюрова, Ваня Божилова, В. Вълканова, Грета Дерменджиева
заглавие: Интерактивността в учебния процес
година: 2007
ISBN: 954-91144-9-х
цена: 12 лв.


"Интерактивността в учебния процес" e достъпно написата и добре оформена книга, с богат табличен и графичен материал обобщаващ изложението. Освен това, книгата е нестандартна с редуващата теоретичното изложение "приказен" подход за обобщение на казано. 
автор: Krassimira Rangelova
заглавие: LANGUAGE LEARNING A PROCESS VIEW. APPLICATIONS OF THE COGNITIVE APPROACH TO LEARNING TO SECOND LANGUAGE INSTRUCTION
година: 2005
ISBN: 954-07-2114-8
цена: 10 лв.


This study grew out of a need 1 felt year after year during the preparation of my course in psycholinguistics and the teaching practices I was engaged in in my other class of Advanced English. My efforts in teaching the psychology of language and in explaining how the human memory system processed information in language comprehension and language use - making students specifically aware of the shaping influence of the cognitive processes and mechanisms on learning - stood in grotesque contrast to the teaching principles 1 myself was using in my English Language class.
автор: Lilyana A. Grozdanova
заглавие: FRESH IDEAS IN ELT
година: 2003
ISBN: 954-07-1836-8
цена: 10 лв.


Книгата "Нови идеи в обучението по английски език" е предназначена за широк кръг от професионалисти - преподаватели по английски език, автори на учебни системи, организатори на езикови курсове и специалисти в областта на образованието. В нея се анализират езиковите потребности на българите, изучаващи английски език при новите реалности, и се предлага комплексен модел за преподаване на английския език, насочен към интензификация на учебния процес. Разглеждат се такива важни въпроси, като свързаното преподаване на лексика и граматика, изграждането на лексикална и граматична компетентност, засилване на мотивацията на обучаваните, самоподготовката, ролята на учителя и др. Предлага се богат ресурс от идеи, техники на преподаване, практически примери и упражнения, проверени и доказали своята ефективност. Отвореният характер на модела позволява по-нататъшното му обогатяване с идеи от самите читатели.
автор: Violeta Tsoneva
заглавие: Ttree Programs in One Classoom
година: 2002
ISBN: 954-9536-66-1
цена: 5 лв.


Several weeks ago, searching through a drawer, I came upon an old notebook of my son's, who is now in his first year at university. For me, as for many other parents, such notebooks have a special sentimental value and usually fill me with a nostalgia about a past that will never come back.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Интернет в обучението по история
година: 2007
ISBN: 978-954-326-050-8
цена: 14 лв.


Книгата, която е пред вас съдържа 3 проекта, специално разработени за обучението по история в гимназиален етап.Те са предвидени за изпълнение от учениците в часовете за задължителна подготовка или ЗИП и СИП и включват тяхното пълно ресурсно и дидактическо обезпечаване.

автор: Неда Балканска
заглавие: Кохлеарна имплантация в детска възраст
година: 2009
ISBN: 978-954-326-088-1
цена: 16 лв.


Кохлеарната имплантация (КИ ) в нашата страна вече има своя история, въпреки че все още тя представлява едно предизвикателство за всички пециалисти, които вземат участие на различните етапи от интервенцията.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Съвременното историческо образование - отговори на новите предизвикателства
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2552-9
цена: 23 лв.


"Да намерим въпросите, за да предложим най-адекватните им отговори."

Мотото на това изследване насочва повече към разбирането, че конструктивни идеи за разрешаване на нови проблеми в историческото образование се пораждат вследствие от много задълбочено декодиране на своеобразието на времето, в което живеем. В десетилетия на значими социални, политически и ценностни трансформации в света и в България, които определят различни начини на осмисляне на историческия опит, историческото образование е изправено пред нов тип изпитания, за които няма аналози и поради това липсват напълно използваеми модели на решения.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Методика на обучението по история
година: 2006
ISBN: 954-9536-32-7
цена: 16 лв.


В книгата:
съвременен поглед към българските традиции в историческото образование и в гражданското учение; теоретичните основи на образователните изисквания и новите учебни програми по история;
потенциалът на учебния предмет история за гражданско образование;
на локализация, за работа с писмени исторически текстове, за четене и интерпретация на изображения; системата от писмени работи по история; рационални техники на учене;
технология на съставяне на тестове за оценка на резултатите от обучението по история.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>