История

автор: сборник
заглавие: Европа народи и граници
година: 2010
ISBN: 978-954-326-135-2
цена: 16 лв.


Настоящият сборник включва материали от конференцията "Европа: народи и граници (Парижка мирна конференция 1919-1920 и нейното наследство)", проведена на 6 ноември 2009 г. в София. Тя е ярък пример как дистанцията на времето и вятърът на промяната избистрят и отрезвяват, „европеизират" доскоро противопоставящи се исторически школи. Дискусиите, лишени от „национално отговорни" позиции, показаха, че в една война всички са губещи.

автор: Норман Дейвис
заглавие: Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-427-786-4
цена: 22 лв.


Тук за пръв път са събрани някои от многото есета и лекции от Норман Дейвис, автор на популярните и критично приветствени „Европа", „Островите", „Европа във война" и „Въстанието '44". Обхващаща повече от петнадесет години от забележителната му кариера, тази внушителна колекция се обръща към много от проблемите, които продължават да доминират политическия и културния климат в днешна Европа.
автор: Лучиан Боя
заглавие: История и мит в румънското съзнание
година: 2010
ISBN: 978-954-587-1511
цена: 19 лв.


През 1997 г. тази книга предизвиква сензация в Румъния и преосмисляне на ред исторически събития. В нея се разграничава историята, "такава, каквато е била", и различните разкази за нея - неизбежно деформирани и митологизирани, за да обслужват променящите се гледни точки на настоящето.
Книгата е преведена на много езици и е един от ориентирите не само в румънската, но и в балканската и цялата източноевропейска историография и политология.
автор: Тодор Радев
заглавие: Екзархията и българският революционен национализъм в Македония и Одринска Тракия
година: 2010
ISBN: 978-954-423-637-3
цена: 15 лв.


Основна цел на настоящото изследване е да се анализира отношението на Екзархията към революционния фактор в българския национализъм в хронологическото пространство от създаването на ВМОРО до края на 1903 г. В историографията този проблем не е проучен с необходимата документална аргументация. Това е причина той да се представя предимно в теоретичен вид.
автор: Пенка Данова
заглавие: България и българите в италианската географска книжнина (XIV - XVI)
година: 2010
ISBN: 978-954-326-131-4
цена: 22 лв.


Темата може да се отнесе най-общо към т.нар. европейска интелектуална история, която изследва развитието на определени клонове от човешкото познание в хода на историята на Европа. Ренесансът и Хуманизмът карат европееца от разглеждания период да се интересува от географията на заобикалящия свят. (проф. дин. Лиляна Симеонова)
автор: Ян Рихлик, Владимир Пенчев
заглавие: История на Чехия
година: 2010
ISBN: 978-954-326-128-4
цена: 50 лв.


Настоящата книга е написана специално за българските читатели, тя не е превод на вече публикуван чешки текст. Ян Рихлик, чешки българист и професор по история в Карловия университет в Прага, е автор на историческата част в книгата, която е написана на чешки, но след извършения от Владимир Пенчев, български бохемист, научен работник в Института за фолклор при БАН и доцент в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград, превод, е авторизирана. Същевременно Владимир Пенчев авторизира самия превод и написва частта за историята на културата. Главата за чешко-българските връзки представлява актуализиран и допълнен превод от чешкия текст на „История на България”, публикувана в Прага през 2000 г. и претърпяла ново издание през 2002 г. , като нейни автори са отново Ян Рихлик и Владимир Пенчев. 
автор: Зорница Семкова - Димитрова
заглавие: Промени в съдебната власт на България
година: 2004
ISBN: 954-07-1953-4
цена: 7 лв.


Монографията изследва преустройството на българското правосъдие в първите години на т. нар. народна демокрация, когато се погазва принципът на разпределението на властите и съдебната власт се превръща в един от репресивните органи на Българската работ ническа партия (к) и на изграждания по болшевишки образец тоталитарен режим.
автор: Мартин Иванов
заглавие: Политическите игри с външния дълг
година: 2001
ISBN: 954 - 9659 -19 - 4
цена: 10 лв.


На пръв поглед монографията на Мартин Иванов е посветена на един ограничен исторически период. Но фокусирайки върху стопанската политика на Народния блок авторът е успял да очертае широка фреска на българското стопанство през годините на Депресията.
Монографията е разработена въз основа на впечатляващи обем и богатство от исторически източници. Авторът е направил много и за да включи в анализа достъпни у нас чужди архивни документи.

автор: Petio Petev
заглавие: The Beginning between two worlds
година: 2003
ISBN: 954-9536-86-6
цена: 11 лв.


One hundred years after the formal establishment of U. S. — Bulgarian diplomatic relations, ties between the two countries have never been as extensive as they are today. This is symbolized, among other events, by the visits to Bulgaria in recent years by a U.S. President, two Secretaries of Defense and other cabinet officials and numerous Senators and Congressmen. This deepening relationship is seen across the board, in political, economic, military and cultural spheres. More broadly, it reflects the growing integration of Bulgaria, together with the other countries of Eastern and Central Europe, into the life of the West and its institutions. Bulgaria became a member of NATO in 2002 and is on track to join the European Union.
автор: Искра Баева
заглавие: Източна Европа през XX век
година: 2010
ISBN: 978-954-326-115-4
цена: 25 лв.


С предлаганата нова книга авторката Искра Баева изявява своето желание да представи пред любознателния български читател някои от важните и/ или повратни моменти от историята на Източна Европа през XX в. Става дума не само за развитието на избрани страни от региона, а на първо място за понятието "Източна Европа", което има геополитически произход и претърпява дълга еволюция в географските и политическите си характеристики през XX в. Това е причината, поради която първият кръг от проблеми в книгата засяга начина и историческите обстоятелства, при които е формулирано понятието "Източна Европа", промените, които то претърпява, доколко и как може да бъде използвано и днес, в началото на XX в.