История

автор: Васил Гюзелев
заглавие: Cera Zagora
година: 2011
ISBN: 978-954-8536-06-6
цена: 7 лв.


Настоящето изследване е посветено на един български артикул, който през Средновековието имал твърде широка известност и бил високо ценен по пазарите на Европа, Азия и Африка - „загорският восък", т.е. восъкът, произвеждан в България. Анализирани са сведенията за него в писмените извори през периода XIV-началото на XVI в. Направен е опит да бъде проследено движението на неговите цени в Генуа, Венеция, Флоренция, Дамаск и Константинопол. Систематизирани и подредени са в хронологическа таблица различните форми на наименованието му, регистрирани в изворите.
автор: Евгения Калинова, съставител
заглавие: Исторически личности и идеи
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3270-1
цена: 14 лв.


Многообразието на темите и проблемите, представени в 37-те статии, включени в юбилейния сборник, е съзнателно търсено. То е в синхрон с широтата в научните занимания на проф. Баева.
автор: Пламен Петков
заглавие: Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр.
година: 2011
ISBN: 978-954-400-585-6
цена: 12 лв.


В монографията "Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр." се анализира политиката на тракийските династични домове и участието им в комплицираните отношения и района. Военно-политическите им амбиции се разглежда в контекста на световно-историческите процеси. Периодът между 230/229 г. пр. Хр. 45/46 г. сл. Хр. обхваща противоречивото време на късния елинизъм и първите 70 80 години oт Принципата. Долната хронологична граница визира началото на римското военно-поли-тическо проникване в земите на днешния Балкански полуостров по време на I илирийска война (229-228 г. пр. Хр.)
автор: Великотърновски митрополит д-р Стефан
заглавие: Църквата и държавата в България (1878-1918)
година: 2011
ISBN:
цена: 19.9 лв.


Непреведен досега на български език, текстът на "Църквата и държавата в България (1878-1918)" остава неизвестен за многобройни читатели и изследователи, интересуващи се от църковно-държавните отношения в България. Тя е дисертация на Йеромонах Стефан (Стайко) Стайков, впоследствие Великотърновски митрополит, защитил я през 1943 г. в Юридическия факултет на Университета в Бреслау, тогава Германия (днес Вроцлав, Полша). Той е и единственият български архиерей, следвал в това учебно заведение. 

автор: Кръстьо Манчев
заглавие: Балкански разпри
година: 2011
ISBN: 978-954-92795-1-1
цена: 15 лв.


Съдържанието на книгата "Балкански разпри" показва, че териториалните спорове между балканските национални държави много години наред пълнят балканското "буре с барут". Подпалвачът на това "буре" винаги е великодържавието и национализмът. Резултатът - много държави на малка територия, затворени в себе си и скарани помежду си, запазено място на опашката на цивилизования свят.
автор: Vassilka Tapkova-Zaimova, Anissava Miltenova
заглавие: Historical and apocalyptic literature in Byzantium and medieval Bulgaria
година: 2011
ISBN: 978-954-321-884-4
цена: 29 лв.


Parts of this book are based on materials originally published by Vassilka Tapkova-Zaimova and Anissava Miltenova some fifteen years ago in Bulgarian ("Историко-апокалптичната книжнина във Византия и в средновековна България" Sofia, 1996), which have been wholly revised, expanded, and translated into English for the present edition. We have also included five new chapters based on the papers previously published in various Bulgarian journals and anthologies and therefore until now inaccessible to many potential readers.
автор: Стефка Първева
заглавие: Земята и хората през XVII - първите десетилетия на XVIII век
година: 2011
ISBN: 978-954-322-422-7
цена: 18 лв.


В монографията се изследват три основни звена от цялостната конструкция на взаимовръзки и отношения между земята и хората, а именно райетският чифлик, селското и градското землище и пирамидата на имуществено разслоение сред селяните, анализирани в контекста на конкретната географска, икономическа, политическа среда и законова рамка. Логически свързани помежду си, те играят съществена роля за изграждане на структурите в проучваното аграрно и социално пространство и влияят върху динамиката на протичащите в тях процеси.
автор: Миляна Каймакамова
заглавие: Власт и история в средновековна България VII-XIV век
година: 2011
ISBN: 978-954-326-148-2
цена: 20 лв.


Монографията "Власт и история в средновековна България" е първият цялостен опит да се проследи във времето развитието на взаимовръзката власт-история в България през VII-XIV в. В книгата се анализират подробно концепциите на онези произведения, които имат характера на „маркери" на своето време и допринасят да се създаде по-реалистична представа за историческата култура на техните автори и читатели.
автор: сборник
заглавие: Памет и забрава във Византия
година: 2011
ISBN: 978-954-509-454-5
цена: 16 лв.


Статиите в сборника „Памет и забрава във Византия" представляват опит - ограничен, но първият по рода си, да се потърсят автентичните византийски схващания по въпроса „Какво е миналото и как, доколко и защо то трябва да бъде помнено или забравено?" през призмата и на човешката, но най-вече на сотериологично ориентираната и есхатологично конструираната Божествена история, всичко в която има стриктно определено начало и относително сигурен край.
автор: Бисерка Пенкова - научна редакция
заглавие: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа
година: 2011
ISBN: 978-954-91259-7-9
цена: 25 лв.


По повод навършилите се през 2009 г. 750 години от обновяването на Боянската църква и 30 години от включването на паметника в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО на 16 и 17 април 2010 г. в София бе организирана международна конференция „Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа". За успешната й реализация обединиха усилията си Българската академия на науките, Националният исторически музей, Националната художествена академия, Институтът за изследване на изкуствата при БАН, Фонд „Научни изследбания".
Настоящият сборник, събрал докладите от конференцията, бе реализиран с  подкрепата на ЮНЕСКО.