История

автор: Таксиархис Г. Колиас
заглавие: Византийски оръжия
година: 2012
ISBN: 978-954-427-968-4
цена: 20 лв.


Различните култури, оставили следите си във византийския регион, са оказали влияние и върху византийското въоръжение. В този смисъл на него трябва да се гледа като на резултат от срещата между античното наследство и ориенталските и западните характеристики. Абстрахирайки се от взаимното влияние между Византия и нейните съседи, империята е играла и важна роля като посредник, защото много оръжия от чужд произход са станали известни в други културни кръгове именно посредством Византия.
автор: В. Гюзелев, В. Таркова-Заимова, К. Ненов - редакция
заглавие: Lulgaria Mediaevalis 1/10
година: 2010
ISBN: 1314-2941
цена: 40 лв.


Настоящият първи том на България Mediaevalis бележи началото на нова серия в областта на европейските средновековни изследвания. Нейната основна цел е да развиват и разширяват изследването на историята и културата на българите през Средновековието (четвърто на 15-ти век), а също така се опитва да привлече вниманието на експерти от цял свят. Четири основни секции са да бъдат очертани в серия: Studia, Fontes, Recensiones, Bibliographia.
автор: Дитер Раф
заглавие: История на Германия
година: 2000
ISBN: 954-989-13-9
цена: 19 лв.


В тази книга ще видите осмислянето на исторически опит от минало, преизпълнено с войни, революции, идеи, идеологии, възход и падение. Тези столетия, разиграли се в сърцето на Стария континент, не са само германски, защото малко от тях не се разтваряха и разпространяваха другаде с едно продължително и драматично съучастие. За нас, за другите, за целия свят - с доброто и със злото. Ето тогава се надявам, че ще разберете, че германците са постигнали мир със своето минало не чрез удобната историческа амнезия, а чрез откъсването от неговата вражда.
автор: В. Гюзелев, В. Таркова-Заимова, К. Ненов - редакция
заглавие: Bulgaria Mediaevalis 2/2011
година: 2012
ISBN: 1314-2941
цена: 60 лв.


С настоящия втория том на Bulgaria Mediaevalis се отпразнува 75-годишнината на проф. Васил Гюзелев, по повод която успешното се проведе 22-рия Международен конгрес за византийски изследвания в София от 22 до 27 август 2011. На поканата за писане на текстове в чест на проф. Васил Гюзелев са отговорили 50 учени и медиевисти от 13 страни (включително Австрия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Полша, Румъния, Швейцария, Великобритания, и САЩ). Научните разработки, които обхващат широк кръг от теми, са групирани в две основни секции в изданието.

автор: Ернст Нолте
заглавие: Европейската гражданска война
година: 2011
ISBN: 978-954-396-007-1
цена: 19 лв.


„Европейската гражданска война - 1917-1945 г., Националсоциализъм и болшевизъм" на Ернст Нолте е книга, която не може да остави никого равнодушен. Това показва не само бурната реакция при нейната поява, но и продължаващата нейна значителна популярност. Нейната привлекателност и актуалност се определят както от темата и избрания ракурс, от който е представена, така и от позицията, която автора застъпва.

автор: Ваня Еленкова, Даниела Колева - съствителство
заглавие: Истории на историци
година: 2012
ISBN: 978-954-796-040-4
цена: 20 лв.


В тази книга са събрани житейските разкази на историците от випуск '81 на Софийския университет - един изключителен курс. Изключително добър според преподаватели, изключително успешен според колеги, изключително „готин" в своите си представи и спомени. Дали защото на България са били най-необходими историци в нейната 1300-годишнина, или поради смяна на поколения в професията, почти всички са се реализирали в своята специалност, а онези, които са преминали в други сфери, продължават да се чувстват формирани от историческото си образование и са свързани с историческата професия.
автор: Павел Дякон
заглавие: История на лангобардите
година: 2011
ISBN: 978-954-796-039-8
цена: 12 лв.


Поредицата Средновековна Европа представя на българския читател исторически произведения от средновековна Западна Европа - истории, биографии, трактати. Те именно са изворът, от който може да се почерпи познание не само за политическите и военните събития, но и за идеологиите и менталността на средновековните хора. Те позволяват на съвременника да надникне в един свят, едновременно близък и далечен, и да открие там не само спомените от миналото, но и зараждането на настоящето.
автор: Елена Георгиева, Недялка Тодорова - съставители
заглавие: Светът на българина през XX век
година: 2011
ISBN: 978-954-326-159-8
цена: 22 лв.


Сборникът излиза като резултат от интердисциплинарна конференция, оранизирана в Димитровград и поставила си за цел да хвърли поглед към живота на българите през XX век. Амбицията на организаторите на конференцията е да обобщи националните научни постижения в областта на етнологията и съвременната история.
автор: Евгения Калинова, съставител
заглавие: Исторически личности и идеи
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3270-1
цена: 14 лв.


Многообразието на темите и проблемите, представени в 37-те статии, включени в юбилейния сборник, е съзнателно търсено. То е в синхрон с широтата в научните занимания на проф. Баева.
автор: Пламен Петков
заглавие: Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр.
година: 2011
ISBN: 978-954-400-585-6
цена: 12 лв.


В монографията "Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр." се анализира политиката на тракийските династични домове и участието им в комплицираните отношения и района. Военно-политическите им амбиции се разглежда в контекста на световно-историческите процеси. Периодът между 230/229 г. пр. Хр. 45/46 г. сл. Хр. обхваща противоречивото време на късния елинизъм и първите 70 80 години oт Принципата. Долната хронологична граница визира началото на римското военно-поли-тическо проникване в земите на днешния Балкански полуостров по време на I илирийска война (229-228 г. пр. Хр.)