История

автор: Мария Колева
заглавие: Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919–1939 г.
година: 2012
ISBN: 978-954-322-476-0
цена: 9 лв.


На фона на общото икономическо и политическо развитие на Германия в студията са изследвани еволюцията, методите и механизмите на икономическата й политика по отношение на България между двете световни войни. Проследено е постепенното и целенасочено изграждане на германската позиция в условията на настъпилите след края на Първата световна война политически промени в Европа. Разгледано е ранното възстановяване на търговските отношения, както и постепенното налагане и утвърждаване на Германия като първостепенен търговски партньор на България през втората половина на 20-те години на XX век. Показано е активизирането на германската икономическа политика в годините на световната икономическа криза и при нацисткото управление.
автор: Таксиархис Г. Колиас
заглавие: Византийски оръжия
година: 2012
ISBN: 978-954-427-968-4
цена: 20 лв.


Различните култури, оставили следите си във византийския регион, са оказали влияние и върху византийското въоръжение. В този смисъл на него трябва да се гледа като на резултат от срещата между античното наследство и ориенталските и западните характеристики. Абстрахирайки се от взаимното влияние между Византия и нейните съседи, империята е играла и важна роля като посредник, защото много оръжия от чужд произход са станали известни в други културни кръгове именно посредством Византия.
автор: Дитер Раф
заглавие: История на Германия
година: 2000
ISBN: 954-989-13-9
цена: 19 лв.


В тази книга ще видите осмислянето на исторически опит от минало, преизпълнено с войни, революции, идеи, идеологии, възход и падение. Тези столетия, разиграли се в сърцето на Стария континент, не са само германски, защото малко от тях не се разтваряха и разпространяваха другаде с едно продължително и драматично съучастие. За нас, за другите, за целия свят - с доброто и със злото. Ето тогава се надявам, че ще разберете, че германците са постигнали мир със своето минало не чрез удобната историческа амнезия, а чрез откъсването от неговата вражда.
автор: Ернст Нолте
заглавие: Европейската гражданска война
година: 2011
ISBN: 978-954-396-007-1
цена: 19 лв.


„Европейската гражданска война - 1917-1945 г., Националсоциализъм и болшевизъм" на Ернст Нолте е книга, която не може да остави никого равнодушен. Това показва не само бурната реакция при нейната поява, но и продължаващата нейна значителна популярност. Нейната привлекателност и актуалност се определят както от темата и избрания ракурс, от който е представена, така и от позицията, която автора застъпва.

автор: Ваня Еленкова, Даниела Колева - съствителство
заглавие: Истории на историци
година: 2012
ISBN: 978-954-796-040-4
цена: 20 лв.


В тази книга са събрани житейските разкази на историците от випуск '81 на Софийския университет - един изключителен курс. Изключително добър според преподаватели, изключително успешен според колеги, изключително „готин" в своите си представи и спомени. Дали защото на България са били най-необходими историци в нейната 1300-годишнина, или поради смяна на поколения в професията, почти всички са се реализирали в своята специалност, а онези, които са преминали в други сфери, продължават да се чувстват формирани от историческото си образование и са свързани с историческата професия.
автор: Павел Дякон
заглавие: История на лангобардите
година: 2011
ISBN: 978-954-796-039-8
цена: 12 лв.


Поредицата Средновековна Европа представя на българския читател исторически произведения от средновековна Западна Европа - истории, биографии, трактати. Те именно са изворът, от който може да се почерпи познание не само за политическите и военните събития, но и за идеологиите и менталността на средновековните хора. Те позволяват на съвременника да надникне в един свят, едновременно близък и далечен, и да открие там не само спомените от миналото, но и зараждането на настоящето.
автор: Елена Георгиева, Недялка Тодорова - съставители
заглавие: Светът на българина през XX век
година: 2011
ISBN: 978-954-326-159-8
цена: 22 лв.


Сборникът излиза като резултат от интердисциплинарна конференция, оранизирана в Димитровград и поставила си за цел да хвърли поглед към живота на българите през XX век. Амбицията на организаторите на конференцията е да обобщи националните научни постижения в областта на етнологията и съвременната история.
автор: Евгения Калинова, съставител
заглавие: Исторически личности и идеи
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3270-1
цена: 14 лв.


Многообразието на темите и проблемите, представени в 37-те статии, включени в юбилейния сборник, е съзнателно търсено. То е в синхрон с широтата в научните занимания на проф. Баева.
автор: Пламен Петков
заглавие: Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр.
година: 2011
ISBN: 978-954-400-585-6
цена: 12 лв.


В монографията "Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр." се анализира политиката на тракийските династични домове и участието им в комплицираните отношения и района. Военно-политическите им амбиции се разглежда в контекста на световно-историческите процеси. Периодът между 230/229 г. пр. Хр. 45/46 г. сл. Хр. обхваща противоречивото време на късния елинизъм и първите 70 80 години oт Принципата. Долната хронологична граница визира началото на римското военно-поли-тическо проникване в земите на днешния Балкански полуостров по време на I илирийска война (229-228 г. пр. Хр.)
автор: Великотърновски митрополит д-р Стефан
заглавие: Църквата и държавата в България (1878-1918)
година: 2011
ISBN:
цена: 19.9 лв.


Непреведен досега на български език, текстът на "Църквата и държавата в България (1878-1918)" остава неизвестен за многобройни читатели и изследователи, интересуващи се от църковно-държавните отношения в България. Тя е дисертация на Йеромонах Стефан (Стайко) Стайков, впоследствие Великотърновски митрополит, защитил я през 1943 г. в Юридическия факултет на Университета в Бреслау, тогава Германия (днес Вроцлав, Полша). Той е и единственият български архиерей, следвал в това учебно заведение.