История

автор: Ваня Еленкова, Даниела Колева - съствителство
заглавие: Истории на историци
година: 2012
ISBN: 978-954-796-040-4
цена: 20 лв.


В тази книга са събрани житейските разкази на историците от випуск '81 на Софийския университет - един изключителен курс. Изключително добър според преподаватели, изключително успешен според колеги, изключително „готин" в своите си представи и спомени. Дали защото на България са били най-необходими историци в нейната 1300-годишнина, или поради смяна на поколения в професията, почти всички са се реализирали в своята специалност, а онези, които са преминали в други сфери, продължават да се чувстват формирани от историческото си образование и са свързани с историческата професия.
автор: Павел Дякон
заглавие: История на лангобардите
година: 2011
ISBN: 978-954-796-039-8
цена: 12 лв.


Поредицата Средновековна Европа представя на българския читател исторически произведения от средновековна Западна Европа - истории, биографии, трактати. Те именно са изворът, от който може да се почерпи познание не само за политическите и военните събития, но и за идеологиите и менталността на средновековните хора. Те позволяват на съвременника да надникне в един свят, едновременно близък и далечен, и да открие там не само спомените от миналото, но и зараждането на настоящето.
автор: Елена Георгиева, Недялка Тодорова - съставители
заглавие: Светът на българина през XX век
година: 2011
ISBN: 978-954-326-159-8
цена: 22 лв.


Сборникът излиза като резултат от интердисциплинарна конференция, оранизирана в Димитровград и поставила си за цел да хвърли поглед към живота на българите през XX век. Амбицията на организаторите на конференцията е да обобщи националните научни постижения в областта на етнологията и съвременната история.
автор: Евгения Калинова, съставител
заглавие: Исторически личности и идеи
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3270-1
цена: 14 лв.


Многообразието на темите и проблемите, представени в 37-те статии, включени в юбилейния сборник, е съзнателно търсено. То е в синхрон с широтата в научните занимания на проф. Баева.
автор: Пламен Петков
заглавие: Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр.
година: 2011
ISBN: 978-954-400-585-6
цена: 12 лв.


В монографията "Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г. пр. Хр. — 45/46 г. сл. Хр." се анализира политиката на тракийските династични домове и участието им в комплицираните отношения и района. Военно-политическите им амбиции се разглежда в контекста на световно-историческите процеси. Периодът между 230/229 г. пр. Хр. 45/46 г. сл. Хр. обхваща противоречивото време на късния елинизъм и първите 70 80 години oт Принципата. Долната хронологична граница визира началото на римското военно-поли-тическо проникване в земите на днешния Балкански полуостров по време на I илирийска война (229-228 г. пр. Хр.)
автор: Великотърновски митрополит д-р Стефан
заглавие: Църквата и държавата в България (1878-1918)
година: 2011
ISBN:
цена: 19.9 лв.


Непреведен досега на български език, текстът на "Църквата и държавата в България (1878-1918)" остава неизвестен за многобройни читатели и изследователи, интересуващи се от църковно-държавните отношения в България. Тя е дисертация на Йеромонах Стефан (Стайко) Стайков, впоследствие Великотърновски митрополит, защитил я през 1943 г. в Юридическия факултет на Университета в Бреслау, тогава Германия (днес Вроцлав, Полша). Той е и единственият български архиерей, следвал в това учебно заведение. 

автор: Vassilka Tapkova-Zaimova, Anissava Miltenova
заглавие: Historical and apocalyptic literature in Byzantium and medieval Bulgaria
година: 2011
ISBN: 978-954-321-884-4
цена: 29 лв.


Parts of this book are based on materials originally published by Vassilka Tapkova-Zaimova and Anissava Miltenova some fifteen years ago in Bulgarian ("Историко-апокалптичната книжнина във Византия и в средновековна България" Sofia, 1996), which have been wholly revised, expanded, and translated into English for the present edition. We have also included five new chapters based on the papers previously published in various Bulgarian journals and anthologies and therefore until now inaccessible to many potential readers.
автор: Стефка Първева
заглавие: Земята и хората през XVII - първите десетилетия на XVIII век
година: 2011
ISBN: 978-954-322-422-7
цена: 18 лв.


В монографията се изследват три основни звена от цялостната конструкция на взаимовръзки и отношения между земята и хората, а именно райетският чифлик, селското и градското землище и пирамидата на имуществено разслоение сред селяните, анализирани в контекста на конкретната географска, икономическа, политическа среда и законова рамка. Логически свързани помежду си, те играят съществена роля за изграждане на структурите в проучваното аграрно и социално пространство и влияят върху динамиката на протичащите в тях процеси.
автор: Миляна Каймакамова
заглавие: Власт и история в средновековна България VII-XIV век
година: 2011
ISBN: 978-954-326-148-2
цена: 22 лв.


Монографията "Власт и история в средновековна България" е първият цялостен опит да се проследи във времето развитието на взаимовръзката власт-история в България през VII-XIV в. В книгата се анализират подробно концепциите на онези произведения, които имат характера на „маркери" на своето време и допринасят да се създаде по-реалистична представа за историческата култура на техните автори и читатели.
автор: Бисерка Пенкова - научна редакция
заглавие: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа
година: 2011
ISBN: 978-954-91259-7-9
цена: 25 лв.


По повод навършилите се през 2009 г. 750 години от обновяването на Боянската църква и 30 години от включването на паметника в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО на 16 и 17 април 2010 г. в София бе организирана международна конференция „Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа". За успешната й реализация обединиха усилията си Българската академия на науките, Националният исторически музей, Националната художествена академия, Институтът за изследване на изкуствата при БАН, Фонд „Научни изследбания".
Настоящият сборник, събрал докладите от конференцията, бе реализиран с  подкрепата на ЮНЕСКО.