Журналистика

автор: Здравка Константинова
заглавие: Държавност преди държавата
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3052-3
цена: 15 лв.


"Държавност преди държавата" представя нов прочит на възрожденската ни периодика и е своеобразна нейна кратка история. Изборът на темите и на проблемите, както и авторските концепции преактуализират мисленето за Българското възраждане.     
"Държавност преди държавата" е отличена през 2001 г. с наградата за книга на Съюза на българските журналисти.
автор: Маргарита Чутуркова
заглавие: PR Етика
година: 2008
ISBN: 978-954-28-0336-2
цена: 12 лв.


Маргарита Чутуркова предлага на читателите на книгата си едно сериозно и задълбочено вникват във вечната тема за етиката чрез запознаване, от една страна, с историята и сферите на етичното познание, а от друга - с приложните измерения на етиката в професията пъблик рилейшънс чрез ценностите и социалните роли на експертите в тази област, осъществявани в специфична професионална и трудова среда, в нормални и в кризисни ситуации. Текстът й има отчетлива структура, определени и добре очертани приноси и при-носни моменти: схеми, таблици, сравнителна таблица на етичните принципи в етичните кодекси на пъблик рилейшънс и др.
автор: Толя Стоицова
заглавие: Лице в лице
година: 2004
ISBN: 978-954-01-1676-1
цена: 12 лв.


В книгата "Лице в лице" е представена модерната история на теорията за комуникациите, свързана основно с прилагането на два подхода. Според първия - психологизма, индивидът е значим източник и арбитър на смисъл, социално влияние и фокус на реалността. Според втория подход - механизма, всичко се продуцира механично и може да се обясни с механични принципи.
автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Излъчващият свят
година: 2010
ISBN: 978-954-92027-7-9
цена: 15 лв.


Радиото е толкова старинно нещо, че днес никой не му обръща внимание. Просто го ползва. И колкото повече за слушателя то е привлекателна, но малко видима част от всекидневието, толкова повече за неговите творци често е фетиш - с възможностите за личностна реализация, с културната му същност, влиянието му, печеленето на пари. Но радиото едва ли е така устойчиво живо само поради тази малко странна любов. Самата тя не идва от нищото. На феномена радио са посветени деветте обзора в книгата.

автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Радиоформатът в САЩ
година: 2004
ISBN: 954-553-069-3
цена: 10 лв.


Търсещият няма да намери типологична систематика и перфектни формулировки на използваните в САЩ, а и в света, програмни формати. Представянето им е задача за научни изследвания, което е встрани от авторовия подход. Така че разделите на книгата са само улесняваща читателя подредба. Стремил съм се да обхвана възможно най-широко онези форматни разновидности и именувания, които съпътстват съвременното радио на Съединените щати или са исторически жалони.
автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Радио в Европа
година: 2007
ISBN: 978-954-92027-1-7
цена: 10 лв.


Целта на книгата е не да каже: "такова е радиото в Европа", а да посочи: "има такива радиопрограми на Стария континент". Текстът е безредно свободно пътуване из пределите на европейските радиосистеми, което може да разкрие общата картина единствено чрез усещане в детайла. За моделиране на цялото помагат по малко история, геополитика, технология, системи за разпространение, аудитории, законодателство, организация на производството.
автор: Милена Кирова, Корнелия Славова, съставители
заглавие: Идентичности в преход
година: 2010
ISBN: 978-954-796-032-9
цена: 10 лв.


Тази книга е резултат от изследване, проведено от Българската асоциация на университетските жени (като част от по-голям проект), с название „Родови идентичности в преход: ролята на медиите и масовата култура в България преди и след 1989 година". Реализацията на проекта протече в продължение на цялата 2009 г. и стана възможна чрез финансиране, осигурено от фондация ЕРСТЕ в границите на нейния интерес към обществените промени, настъпили в Централна, Източна и Югоизточна Европа след падането на Берлинската стена.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>