Езиково обучение

автор: Людмил Станков
заглавие: Албански език
година:
ISBN: 978-954-07-2853-7
цена: 25 лв.


Учебникът е изготвен въз основа на някои от най-добрите учебници, пособия и речници, публикувани през последните години в Република Албания, Република Косово и Република Македония, като водеща роля има Граматика на аабанския език, издадена от Института по албански език и литература при Албанската академия на науките (Тирана, 2002). Той съдържа солидна информация за фонетиката, морфологията и синтаксиса на албанския език, както и данни за неговото историческо развитие.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>