Редки книги

автор: Стаматис Склирис
заглавие: От портрета до иконата
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-92106-3-7
цена: 6.5 лв.


Главна характеристика на художествените произведения на отец Стаматис е погледът. Макар неговият художествен опус да се разпростира върху много области - фрески, икони, картини, украса на книги и т. н.  и макар да проблематизира в различни техники и стилове, във всичко има нещо общо, което обединява и придава на всичко една стабилна идентичност. Тази характеристика е погледът на лицата. На всички нарисувани образи на отец Стаматис погледът е „питащ". Така, както според псалмите Бог „изпитва сърца и утроби", и погледът на тези образи пита, изпитва наблюдателя на картината до дълбочината на съществуването. По това този поглед се различава както от погледа на фаюмските портрети, така и от погледите на светците от византийските икони. 
Йоан Зизиулас, митрополит на Пергам
 
автор: Е. Бакалова, В. Донев, Р. Илчева, М. Каназирска, И. Петров - ред
заглавие: След пожара в Русия
Подзаглавие: Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920-1940)
година: 2012
ISBN: 978-954-2968-33-7
цена: 22 лв.


Материали от международна научна конференция, организирана от Великотърновския университет «Св. св. Кирил и Методий» с участието на Дома за руско зарубежие «А.И. Солженицин» - Москва и Руския културно-информационен център - София, 9-10 декември 2010 г., София.
автор: доц. д-р Евлоги Данков - гл. редактор
заглавие: Народопсихология и глобализация
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-524-462-3
цена: 15 лв.


 Сборник материали от съвместна научна конференция, проведена на 22 и 23 април 2004 г. с преподаватели, научни сътрудници и студенти, под ръководството на проф. дфн Минчо Драганов, посветена на 40-годишнината от създаването на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" и 10-годишнината от основаването на специалност "Философия".
автор: Филип Узунов
заглавие: От Иисус до Хитлер
Подзаглавие: Политология и психология на харизматичните личности
година: 2008
ISBN: 978-954-775-905-3
цена: 10 лв.


 За всички значими политически или религиозни водачи може да се установи поне едно доминиращо психическо нарушение. Най-често това са анормални психически реакции, свързани с видения, сетивни измами, разстройство на съзнанието, ясновидски състояния, понякога под формата на висша непогрешима интуиция на екстаз и стигматизация. съвременното познание на психопатологичната структура на личността би трябвало да доведе до преразглеждане историята на политиката и религията.
автор: Марин Деведжиев
заглавие: Геополитиката на България
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-9813-21-9
цена: 7 лв.


 Според проф. Деведжиев съществена характеристика на геополитиката е нейното финализиране. Което означава не само да се очертаят геополитическите възможности пред съответната страна, но и активно да се работи за тяхното практическо използване. Защото „подхвърлените идеи" остават без значение, ако не се реализират на практика. 
Тодор КОНДАКОВ, Секретар на Българското геополитическо дружество и главен редактор на сп. "Геополитика"
автор: Кристина Данева Йорданова
заглавие: Въображаемата жена
Подзаглавие: Граници на представите за жената в литературата и в културния живот между двете световни войни
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3358-6
цена: 10 лв.


Изследването на Кристина Йорданова е интересно не само в литературоведски аспект, то предизвиква утвърдените знания и чрез своите културологични наблюдения върху джендър стереотипите в мисленето на българската интелигенция между двете световни войни.
Милена Кирова
автор: Калина Минчева
заглавие: Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през ХV-XVII век
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-9535-26-6
цена: 20 лв.


Кюстендилският санджак на пръв поглед е една средностатистическа османска административна единица, възникнала на Балканския полуостров след налагането на османската власт в него. При по-внимателно вникване в неговите структури и особености се разкрива една доста по-сложна картина. Областта на „Костадиновата земя", наречена по-късно с традиционния османски термин „санджак", се е простирала в териториите на четири съвременни балкански държави.
автор: Киряк Цонев
заглавие: Българо-арабските отношения
Подзаглавие: факти и анализи
година: 1999
ISBN: 954-9536-09-2
цена: 8 лв.


Присъствието на предмета Българо-арабски отношения в някои специалности на редица български висши учебни заведения поддиква авторът да се опита да създаде относително цялостна и систематизирана разработка, обхващаща и анализираща българо-арабските отношения в целия им комплекс, като ударението е поставено върху периода след Втората световна война.
Настоящото учебно пособие се състои от два основни раздела, разделени на отделни глави.
автор: Стилиянос Иродоту
заглавие: Православие и постмодерност
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-9536-96-3
цена: 9 лв.


Проблематика в книгата е поднесена на читателя, групирана в три глави. Първа глава разглежда православната онтология, а след това се пристъпва към осветление на основните аспекти на православната познавателна традиция (Втора глава). В трета глава се отстоява идеята, че нравствените и социални ценности на православието, са в нерезривно единство с онтологичните му основи. Книгата докосва и въпроси за дейността на православието в постмодерния свят.

автор: Юри Тодоров
заглавие: Клиометрия
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-9536-21-1
цена: 7 лв.


Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. Клиометрията е понятие, което обичайно се свързва с икономическата история. Наименованието е подходящо за всички измервания, с които си служи историческата наука и дидактиката на историята. Това би подбудило интереса на тези, които търсят нови решения чрез прилагане на интердисциплинарни методи. Не става дума само за статистика, дори с намерението тази материя да бъде направена достъпна за непрофесионалисти.
автор: Кирил Нешев
заглавие: Политология на ХХ век
Подзаглавие:
година: 1998
ISBN: 954-9536-05-Х
цена: 4 лв.


Изданието е съставено като са използвани съчинения на разглежданите автори (Карл Хаусхофер, Ал. Стамболийски, Н. Трубецкой, Бр. Мусолини, Карл Шмит, цар Борс III, Мишел Фуко, Жорж Батай и др), както и справочници на английски, френски, руски ииталиански език.
автор: Семьон Франк, Никопай Арсениев, Ели Сярова, Димитър Цацов, още.
заглавие: Разкриващи се дълбини
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-9536-58-0
цена: 6 лв.


В предлагания сборник за първи път е публикувано на български език едно сравнително непознато изследване на Франк -"Абсолютното", отпечатано в годишника Idealismus. Jahrbuch fur idealistische Philosophic Zurich, 1934, B. I (като част от цикъла за абсолютното; сред статиите на R. F. Alfred Hoernle "The Absolute" и на Jean Wahl "Sur L'Absolu").
автор: Диана Мишкова
заглавие: Приспособяване на свободата
Подзаглавие: Модерност - легитимност в Сърбия и Румъния през XIX век
година: 2001
ISBN: 954-9536-41-6
цена: 7 лв.


Целта на автора е да покаже под какви идеологически платформи и в името на какви обществени цели балканските политически елити разработват, обосновават и прокарват своите развойни избори. Критериите за оценка в случая би трябвало да се диктуват от тогавашните универсални „показатели" за модерно социално и политическо развитие: най-общо, доколко дадена балканска управленска идеология/система способства за изграждане на ефективна национална държава и на модерно - ще рече, сложно разчленено, социално мобилно, политически и културно интегрирано - национално общество като необходими предпоставки за форсирано икономическо „догонване"
автор: Иван Кацарски
заглавие: Размирният Едем
Подзаглавие: студии въхру антропогенезата
година: 2002
ISBN: 954-956-67-Х
цена: 7 лв.


Това изследване ни пренася на стотици хиляди и милиони години назад във времето. Хронологически погледнато, ние се намираме на космическо разстояние от епохата, в която ни е отредено да живеем. Но само на пръв поглед подобно дълбаене в пластовете на предисторията с нищо не може да заинтересува читател, чието внимание почти напълно е обсебено от съвременните реалности.    
автор: Спирос Вринос
заглавие: Славянското общество на Балканите (VI - VII век)
Подзаглавие:
година: 1999
ISBN: 954-9536-10-6
цена: 5 лв.


В настоящото издание са вкючени публикации, отпечанати през 80-те и 90-те години в гръцки и американски издания. Това са три студии, посветени
на ранната история на славяните и тяхното заселване на юг от Дунав.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>