Редки книги

автор: Стилиянос Иродоту
заглавие: Православие и постмодерност
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-9536-96-3
цена: 9 лв.


Проблематика в книгата е поднесена на читателя, групирана в три глави. Първа глава разглежда православната онтология, а след това се пристъпва към осветление на основните аспекти на православната познавателна традиция (Втора глава). В трета глава се отстоява идеята, че нравствените и социални ценности на православието, са в нерезривно единство с онтологичните му основи. Книгата докосва и въпроси за дейността на православието в постмодерния свят.

автор: Юри Тодоров
заглавие: Клиометрия
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-9536-21-1
цена: 10 лв.


Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. Клиометрията е понятие, което обичайно се свързва с икономическата история. Наименованието е подходящо за всички измервания, с които си служи историческата наука и дидактиката на историята. Това би подбудило интереса на тези, които търсят нови решения чрез прилагане на интердисциплинарни методи. Не става дума само за статистика, дори с намерението тази материя да бъде направена достъпна за непрофесионалисти.
автор: Кирил Нешев
заглавие: Политология на ХХ век
Подзаглавие:
година: 1998
ISBN: 954-9536-05-Х
цена: 4 лв.


Изданието е съставено като са използвани съчинения на разглежданите автори (Карл Хаусхофер, Ал. Стамболийски, Н. Трубецкой, Бр. Мусолини, Карл Шмит, цар Борс III, Мишел Фуко, Жорж Батай и др), както и справочници на английски, френски, руски ииталиански език.
автор: Семьон Франк, Никопай Арсениев, Ели Сярова, Димитър Цацов, още.
заглавие: Разкриващи се дълбини
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-9536-58-0
цена: 6 лв.


В предлагания сборник за първи път е публикувано на български език едно сравнително непознато изследване на Франк -"Абсолютното", отпечатано в годишника Idealismus. Jahrbuch fur idealistische Philosophic Zurich, 1934, B. I (като част от цикъла за абсолютното; сред статиите на R. F. Alfred Hoernle "The Absolute" и на Jean Wahl "Sur L'Absolu").
автор: Диана Мишкова
заглавие: Приспособяване на свободата
Подзаглавие: Модерност - легитимност в Сърбия и Румъния през XIX век
година: 2001
ISBN: 954-9536-41-6
цена: 7 лв.


Целта на автора е да покаже под какви идеологически платформи и в името на какви обществени цели балканските политически елити разработват, обосновават и прокарват своите развойни избори. Критериите за оценка в случая би трябвало да се диктуват от тогавашните универсални „показатели" за модерно социално и политическо развитие: най-общо, доколко дадена балканска управленска идеология/система способства за изграждане на ефективна национална държава и на модерно - ще рече, сложно разчленено, социално мобилно, политически и културно интегрирано - национално общество като необходими предпоставки за форсирано икономическо „догонване"
автор: Иван Кацарски
заглавие: Размирният Едем
Подзаглавие: студии въхру антропогенезата
година: 2002
ISBN: 954-956-67-Х
цена: 7 лв.


Това изследване ни пренася на стотици хиляди и милиони години назад във времето. Хронологически погледнато, ние се намираме на космическо разстояние от епохата, в която ни е отредено да живеем. Но само на пръв поглед подобно дълбаене в пластовете на предисторията с нищо не може да заинтересува читател, чието внимание почти напълно е обсебено от съвременните реалности.    
автор: Спирос Вринос
заглавие: Славянското общество на Балканите (VI - VII век)
Подзаглавие:
година: 1999
ISBN: 954-9536-10-6
цена: 5 лв.


В настоящото издание са вкючени публикации, отпечанати през 80-те и 90-те години в гръцки и американски издания. Това са три студии, посветени
на ранната история на славяните и тяхното заселване на юг от Дунав.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>