Редки книги

автор: Шилер
заглавие: Die Rauber/ Райзбойници
Подзаглавие:
година: 2001
ISBN: 954-516-350-Х
цена: 5 лв.


 Пиесата „Разбойници“ е първото драматично произведение на Шилер. В много отношения тя представя един от най-изразителните и кулминационни моменти от периода на „Буря и устрем“ в немската литература, но е и своеобразна рекапитулация и коректив на емблематичните за това движение идеи. Настоящото издание представя текста на пиесата в оригинал и в превод на български език от Жана Николова-Гълъбова.
автор: Корней
заглавие: Le Cid / Сид
Подзаглавие:
година: 2001
ISBN: 954-516-309-7
цена: 5 лв.


 В епохата на абсолютната власт във Франция с трагикомедията "Сид" (1637) и последвалите литературни спорове за произведението се прави исторически опит за художествена реализация на нормите и естетиката на класицизма, като е поставено началото на високата френска драматургия.
автор: Петър Аладжов
заглавие: Върховен комисар. Един живот в служба на стопанството
Подзаглавие: спомени
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2546-8
цена: 10 лв.


 Петър Аладжов се вписва  сред имената на най-големите български финансисти и стопански дейци. Спомените в тази книга разкриват ярък, изпълнен с борба и много труд живот в България и Германия. Целта на мемоарната му книга е да представи събитията, такива каквито действително са били и каквито ги е видял. Тъй като заема важни държавни постове в ключови исторически моменти, неговите помени биха били от ползва като материали, онагледяващи близкото миналото.
автор: Gorge Kakavas
заглавие: Leaving a Mark on History. Treasures from Greek Museums
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-960-386-092-1
цена: 15 лв.


 Изднието представлява луксозен каталог на ескпонатите от експозицията Leaving a Mark on History. Treasures from Greek Museums.
автор: Радка Влахова, Йовка Тишева, Гергана Дачева, Паулина Стойчева
заглавие: Изпитът по български език и литература
Подзаглавие: в помощ на кандидат-студенти и зрелостници
година:
ISBN: 954-8976-28-5
цена: 9 лв.


 В сборника са представени всички автори, включени в програмите за кандидатстудентския изпит по български език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и за националната матура по литература. Целта на авторите е да представят различни интерпретативни техники и възможни прочити, които да ориентират читателите за възможностите на литературоведския език, и да ги насочат към предпочитан от тях метод на интерпретация.
 
автор: Пенка Радева
заглавие: Личното име - между традицията и съвременността
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-543-034-3
цена: 5 лв.


 В предлаганата на вниманието на читателите книга на Пенка Радева „Личното име - между традицията и съвременността“ в отделни разработки е научно интерпретиран и поднесен на достъпен език много интересен материал, свързан с българската личноименна система.
автор: Мария Русинова
заглавие: Изучаване пунктуацията на сложното изречение (V - VII клас)
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-534-634-0
цена: 8 лв.


 Книгата е монографично изследване, посветено на изучаването на пунктуацията на сложното изречение в V-VII клас. В труда се предлага система за обучение, която осигурява непрекъснатост, поетапност и стъпаловидност във формиранет на пунктуационните умения. Експериментално се доказва по-голямата резултатност на предложената система.
автор: Мария Петрова
заглавие: Литературната интелигенция и националната култура
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-9996-24-7
цена: 5 лв.


 Постепенно осъзнаваме, че това подценяване и отрицателство на българската култура, това пренебрежение към българското начало е не просто неоснователно, но и вредно. То ни лишава, особено младото поколение, от социална и историческа памет. То снижава интелектуалното ниво на нацията ни. То ерозира груповата, държавната воля, сковава я, елементаризира я. 
 
автор: съст: Иван Радев
заглавие: Книга за Симеон Султанов
Подзаглавие: статии, спомени, архиви
година: 2015
ISBN: 978-954-524-995-2
цена: 18 лв.


 Идеята за създаването на книга със спомени за Симеон Султанов възниква почти веднага след настъпилата негова кончина през м. януари 1989 година. През пролетта на 2013 г. г-н Боян Султанов прави като безвъзмездно дарение богатия личен архив на баща си на катедра „Българска литература” към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Този изключително важен и благороден жест е придружен от папка със събраните материали  те да бъдат издадени в книга. 
автор: ред. колегия - Р. Радкова, Ст. Дойнов
заглавие: Сборник в чест на акад. Константин Косев
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-322-277-3
цена: 12 лв.


 Сборник в чест на акад. Константин Косев 

<< предишна
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 следваща >>