Нови книги

автор: Димитър Михайлов
заглавие: Яворов и другите
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-954-9489-49-1
цена: 12 лв.


 "Яворов и другите” е продължение на книгата „Поетът Яворов”, излязла през 2012 г. 
автор: Иван Станков
заглавие: Сенки от думи
Подзаглавие: Мотиви в поезията на Борис Христов
година: 2016
ISBN: 978-619-00-0439-4
цена: 15 лв.


 Лирическите персонажи на Борис Христов почти без изключение са закрепени статично към някаква смазваща библейска жега. Преобладават декоративните фрагменти в сепия, в които пясъкът и пепелта придават плът на вятъра.
автор: Ангел Велчев
заглавие: Карст и карстови ланшафти
Подзаглавие: ИЗБРАНИ ТРУДОВЕ
година: 2016
ISBN: 978-619-205-029-0
цена: 15 лв.


 По съдържание събраните разработки покриват голяма част от учебната програма, което ще бъде от полза на обучението по дисциплината, пък и в тях се излагат моите възгледи, както и на голяма част от членовете на Катедрата по проблемите на карстовите ландшафти. За развитие на карстовите изследвания е написана специална статия с моите млади колежки, но мисля, че тук му е мястото още един път да отдадем нашата почит и уважение на колегите, допринесли най-много за развитието на карстовите изследвания у нас. 
 
автор: Даниела Костантинова
заглавие: Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-619-208-027-3
цена: 9 лв.


 Учебникът „Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)” представлява теоретично и практическо изследване на съвременното състояние на падежната система на словашкия език. Същинската част на труда представлява подробният анализ на шестте падежа (именителен, родителен, дателен, винителен, предложен и творителен).
автор: Антония Велкова-Гайтанджиева, Димитър Михайлов - съст.
заглавие: Иван Радославов - 135 години от рождението на критика
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-954-9489-48-4
цена: 15 лв.


 Изданието „сблъсква” гледни точки и литературоведски концепции, но и чрез задълбочените аналитични прочити конструира комплексния профил на редактора на знаменитото списание „Хиперион”.
автор: Янка Коева
заглавие: Многоезичие и обучението по немски език като чужд
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-2968-76-4
цена: 12 лв.


 Обект на изследване е съвременното развитие на дидактиката и методиката на многоезичието, включително и в България. Предмет на изследване са трансферът от английски и руски език върху немски като втори чужд език, влиянието на родния език върху последващите чужди езици, както и писмени резюмета на студенти, съставени върху статия за многоезичието.
 
автор: Иван Драгоев
заглавие: Скитащи записки
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-289-2
цена: 15 лв.


 Тези текстове са започвани, писани и написвани на път – сред екзотиката на индийските гари, в африканските кафенета, по френските и испанските пътища към Сантяго де Компостела. В сборника се срещат много страници с размисли за културата и политиката (припомня се и екзекуцията на Саддам Хюсеин). Интересен за незапознатия поглед би бил и послеписът към „Марокански бележки“ с артикулацията на процеса на ислямизация през вековете и взаимоотношенията между арабските племена и християнска Европа.
автор: Иван Драгоев
заглавие: Митологичен прочит на "Травиата" от Джузепе Верди
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-290-8
цена: 15 лв.


 „Митологичен прочит на „Травиата“ от Джузепе Верди“ е оригинално изследване на тази безсмъртна оперна творба. Увлекателно и достъпно Иван Драгоев води читателя към осмисляне на любовното чувство и го кара да се запита за своето място в тези толкова фини междуличностни отношения. Методологията следва митологичната схема за анализ на автора от „Мит и идентичност или защо Едип няма комплекс“ (2002). Основание за такава стратегия му дава наблюдението, че без да има връзка с Античността, в „Травиата“ може да бъде открито типичното противопоставяне на божествена и човешка гледна точка. 
автор: Станка Бонова
заглавие: Помагало по специализиран превод
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-619-208-061-7
цена: 7 лв.


 Помагалото е предназначено преди всичко за студенти от специалностите Полска филология и Приложна лингвистика с полски език както и от магистърска програма Транслатология с полски език, но успешно може да бъде използвано от бъдещи и настоящи преводачи от и на всички славянски езици, тъй като представя общи принципи на превода на специализирани текстове от различни области.
автор: Емилия Ценкова
заглавие: Испанско-български речник
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-054-02-0277-8
цена: 32 лв.


 Настоящият Испанско-български речник е нов, осъвременен труд, предназначен за ползване от преподаватели, преводачи, студенти, ученици, от всички, които се занимават или навлизат в съкровищницата на езика на Сервантес. Речникът съдържа около 50 000 заглавни думи. Той се опира на традициите и съвременните постижения на испанската и българската лингвистика, като са ползвани предимно излезли напоследък авторитетни лексикографски източници