Елит и власт в средновековна България

автор: Румяна Комсалова
заглавие: Елит и власт в средновековна България
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-326-217-5
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Основният стремеж на книгата е насочен към представата на средновековния човек за неговата роля и място в обществото. А за да се „усети“ неговото настроение, трябва да го накараме „да говори“. И понеже още не е изобретена машината на времето, основа ще ни бъдат оцелелите до наши дни различни по характер източници. Ще се постараем да накараме средновековните хора да ни „говорят“, а ние да „слушаме“ и да пишем! Ролята на владетелките и българските аристократки нe са обект на разглеждане, тъй като това е отделна проблематика, свързана с менталните нагласи на средновековния човек и обществото като цяло.