Павликяни и павликянство в българските земи – архетип и повторения VII–XVII век

автор: Донка Радева
заглавие: Павликяни и павликянство в българските земи – архетип и повторения VII–XVII век
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-954-326-241-0
Издател: Парадигма
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Павликянството е гордост и носителите му не го крият. Те са различни, а често и противоположни в религиозната си практика от манихеи, богомили и други еретици.
През ХVІІ век павликянството изчезва, но остават павликяните. Техните наследници и до ден днешен съхраняват павликянския говор, „яката вяра“ и специфични традиции.