Обетован кръг

автор: Яница Радева
заглавие: Обетован кръг
Подзаглавие: Времена и пространства в поезията на Иван Теофилов
година: 2014
ISBN: 978–954–26–1401-2
Издател: Хермес
цена: 11.95 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата е снабдена и с няколко приложения. Приложение № 1 е част от документ от времето на комунизма, обнародван на http://desebg.com и в дигиталния сборник „Държавна сигурност – политическа полиция“. Прилагането на извадката от него и кратката коментарна бележка ретроспекция на 1973–1974 г. имат за цел да онагледят времето на тоталитарната държава и отношението към инакомислещите. Справката съдържа имената на български интелектуалци, които Шесто управление наблюдава. Тъй като сред наблюдаваните е и ИванТеофилов, кратката ретроспекция обсъжда някои събития, сполетели твореца през споменатия период. Второто приложение е анкета с поета. Въпросите в нея са свързани както с личното му творчество, така и с литературната обстановка у нас около 2012 г. В анкетата Иван Теофилов разказва някои свои несподеляни дотогава впечатления, свързани с назначаването и с работата му в отдел „Поезия“ на сп. „Пламък“, които допълват картината от последните години на тоталитарния режим у нас. Последното приложение е снимково.