Българските чехи. Случаят Войводово

автор: Ленка Я. Будилова, Марек Якоубек
заглавие: Българските чехи. Случаят Войводово
Подзаглавие: Социалноантроположки ескизи
година: 2014
ISBN: 978-954-326-232-8
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Българските чехи. Случаят Войводово“ е втората по ред монография, посветена на Войводово, с която има възможност да се запознае българският читател. Първата бе публикувана през 2013 г. под заглавие „Войводово, едно непознато чешко село в България“. Макар да са свързани в редица отношения, двете книги представляват самостоятелни разработки и без проблем могат да бъдат четени независимо една от друга.