История на националния въпрос на Балканите

автор: Кръстьо Манчев
заглавие: История на националния въпрос на Балканите
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-071-3
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "История на националния въпрос на Балканите" обединява историческата важност на темата с важността на съвременните политически измерения. В книгата е разгледана историята на балканските народи от възникването и консолидирането на отделните нации на Балканите до наши дни. Авторът настоява, че в основата на всички проблеми, противоречия и конфликти на полуострова в ново и най-ново време стои националният въпрос.