Политически мислители на новото време

автор: Пасхалис Китромилидис
заглавие: Политически мислители на новото време
Подзаглавие: Нов прочит на живота и философията им
година: 2002
ISBN: 954-9536-37-8
Издател: Парадигма
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата книга е предназначена предимно за студенти като помагало и библиографски водител в техните занимания по история на политическата мисъл и европейска история. Същевременно тя е насочена и към по-широката културна общност, интересуваща се от проблемите, които изследването на политическата мисъл поставя.