Лексикон по философия на изкуството

автор: Валентин Ангелов
заглавие: Лексикон по философия на изкуството
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-524-946-4
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "Лексикон по философия на изкуството" е справочно издание, включващо конкретни художествени процеси и факти. Речниковите статии разглеждат изкуствоведски термини, подчертавайки философско-естетическия смисъл в тях. Модернизмът навлезе във всички изкуства, но изобразителните форми изиграха пионерската роля — обстоятелство, което се оглежда в настоящия лексикон. Справочникът е снабден и със справка за информационните източници, послужили за изготвяне на речниковите единици.