Философия на българската история

автор: Петко Ганчев
заглавие: Философия на българската история
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-619-00-0034-1
Издател: Фабер
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Основният метод, който авторът прилага в своето изследване се основава в синтеза от най-силните страни на философските подходи на колоси във философията и философията на историята като Фр. Бейкън, Р. Декарт, Им. Кант, Г. Хегел, К. Маркс, О. Шпенглер, М. Вебер, Р. Колингу-уд, А. Уайтхед, „Евразийците", за които стана дума по-горе, школата „Анали". Ставането на българската история не е изключително уникално явление в световната история. Това движение на българите в историята е ставало в съответствие с духа на историческите епохи и носи в себе си много общи, особени и единични, специфични характеристики.