САЩ и Европа

автор: Никола Аврейски
заглавие: САЩ и Европа
Подзаглавие: Европейската политика на Вашингтон
година: 2013
ISBN: 978-954-400-971-7
Издател: Фабер
цена: 50 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Формирането на историографската традиция в САЩ става бавно и трудно поради късното възникване на държавността, окаяното състояние на историческото образование и вътрешните проблеми на Съюза. Съединените щати се появяват на политическата карта едва в края на XVIII в., когато Европа има зад гърба си няколкохилядолетна държавна традиция и най-добре развита историография в света. Прагматичните северноамериканци не се доверяват особено на историята. Към времето на Гражданската война (1861-1865 г.) в училищата само на 6 от общо 36 щата се преподава история. Едва в самия край на XIX в. започва изучаването на националната история. До Втората световна война САЩ нямат единна образователна система. Поради проблемното развитие на националнообразувателния процес националните научни центрове възникват с голямо закъснение. Националната академия на науките на САЩ е учредена едва през 1863 година. Американската историческа асоциация е образувана във Вашингтон през 1884 година. Националният архив на САЩ е открит чак през 1934 година. Това, естествено, се отразява на равнището на историческите дирения. Първото сериозно изследване върху историята на САЩ - монументалната „История на Съединените щати" на Джордж Банкрофт, е публикувано през 1834 година. Първите специалисти по международни отношения се появяват в САЩ едва в началото на XX век. Първите критични изследвания върху външната политика на САЩ (на Томас Бейли, Самюъл Бемис и др.) стават възможни чак в навечерието на Втората световна война. Към началото на Втората световна война с проблемите на външната политика на САЩ се занимават само няколко десетки щатски учени.